Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен
 Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) ***
 Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите ***
 Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I
 Задължения в областта на визовата реципрочност
 Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти
 Изпълнението на програма „Творческа Европа“
 Изпълнението на програма „Европа за гражданите“
 Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове
Текстове (319 kb)
Правна информация - Политика за поверителност