Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων ***
 Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I
 Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων
 Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα
 Εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
 Εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»
 Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (329 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου