Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela
 Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen
 Stowarzyszenie UE-Liban (przystąpienie Chorwacji)***
 Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz ***
 Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii***I
 Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej
 Możliwości zwiększenia dostępu do leków
 Wdrażanie programu Kreatywna Europa
 Wdrażanie programu Europa dla Obywateli
 Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory
Teksty (192 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności