Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
 Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet
 Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) ***
 Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering ***
 Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I
 Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar
 Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel
 Genomförande av programmet Kreativa Europa
 Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna
 Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter
Texter (187 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy