Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
 Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité
 Rtuť ***I
 Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I
 Kontrola nabývání a držení zbraní ***I
 Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I
 Odpady ***I
 Skládky odpadů ***I
 Obaly a obalové odpady ***I
 Rovnost žen a mužů v Evropské unii v období 2014–2015
 Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
 Fondy EU pro rovnost žen a mužů
 Dopady velkých objemů dat na základní práva
 Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely
Texty (846 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí