Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
 Υπεύθυνη ιδιοκτησία και φροντίδα των ιπποειδών
 Yδράργυρος ***I
 Μακροπρόθεσμη ενεργός συμμετοχή των μετόχων και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ***I
 Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I
 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I
 Απόβλητα ***I
 Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I
 Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I
 Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015
 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών
 Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
 Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα
 Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών
Κείμενα (1340 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου