Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 14. märts 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine
 Elavhõbe ***I
 Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I
 Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I
 Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I
 Jäätmed ***I
 Prügilad ***I
 Pakendid ja pakendijäätmed ***I
 Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015
 Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega
 ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
 Suurandmete mõju põhiõigustele
 Küülikute kaitse miinimumstandardid
Tekstid
Lõplik väljaanne (782 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika