Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
 Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine
 Elavhõbe ***I
 Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I
 Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I
 Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I
 Jäätmed ***I
 Prügilad ***I
 Pakendid ja pakendijäätmed ***I
 Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015
 Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega
 ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
 Suurandmete mõju põhiõigustele
 Küülikute kaitse miinimumstandardid
Tekstid (782 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika