Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra
 Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe
 Dzīvsudrabs ***I
 Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I
 Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I
 Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I
 Atkritumi ***I
 Atkritumu poligoni ***I
 Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I
 Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā
 Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu
 ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā
 Lielo datu ietekme uz pamattiesībām
 Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums
Teksti (851 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika