Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg
 Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen
 Kwik ***I
 Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I
 Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I
 Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I
 Afvalstoffen ***I
 Het storten van afvalstoffen ***I
 Verpakking en verpakkingsafval ***I
 Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015
 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten
 EU-middelen voor gendergelijkheid
 De gevolgen van big data voor de grondrechten
 Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen
Teksten (843 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid