Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 14 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi
 Rtęć ***I
 Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I
 Kontrola nabywania i posiadania broni ***I
 Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I
 Odpady ***I
 Składowanie odpadów ***I
 Opakowania i odpady opakowaniowe ***I
 Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015
 Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług
 Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci
 Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe
 Minimalne normy ochrony królików hodowlanych
Teksty
Wersja ostateczna (838 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności