Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 14. marca 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité
 Ortuť ***I
 Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I
 Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I
 Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I
 Odpad ***I
 Skládky odpadov ***I
 Obaly a odpady z obalov ***I
 Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015
 Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
 Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť
 Vplyv veľkých dát na základné práva
 Minimálne normy na ochranu chovných králikov
Texty
Finálna verzia (830 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia