Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg
 Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev
 Živo srebro ***I
 Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I
 Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I
 Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I
 Odpadki ***I
 Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I
 Embalaža in odpadna embalaža ***I
 Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014/2015
 Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
 Sredstva EU za enakost spolov
 Posledice velepodatkov na temeljne pravice
 Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Besedila (763 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov