Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
 Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur
 Kvicksilver ***I
 Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I
 Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I
 Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I
 Avfall ***I
 Deponering av avfall ***I
 Förpackningar och förpackningsavfall ***I
 Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015
 Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster
 EU-medel till jämställdhet
 Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna
 Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning
Texter (790 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy