Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
 Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ ***
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания *
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция *
 Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита ***II
 Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I
 Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар
 Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване
 Насоки за бюджета за 2018 г. — Раздел ІІІ
Текстове (138 kb)
Правна информация - Политика за поверителност