Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg
 ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus ***
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis *
 DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas *
 Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II
 Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I
 ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul
 Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale
 2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Tekstid (80 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika