Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 15. ožujka 2017. - Strasbourg
 Sporazum između EU-a i Brazila: izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji ***
 Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Danskoj *
 Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj *
 Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II
 Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ***I
 Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu
 Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina
 Smjernice za proračun za 2018. - dio III.
Tekstovi (80 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti