Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg
 Porozumienie między UE a Brazylią: zmiana list koncesyjnych Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do UE ***
 Uruchomienie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Danii *
 Rozpoczęcie w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA *
 Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II
 Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I
 Przeszkody w swobodzie przemieszczania się i pracy obywateli UE na rynku wewnętrznym
 Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3
Teksty (87 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności