Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
 Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband landets anslutning till EU ***
 Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark *
 Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland *
 Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II
 Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I
 Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden
 Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter
 Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III
Texter (87 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy