Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg
 Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire
 Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie
 Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy
 Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r.
 Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I
 Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I
 Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony
 Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki
 Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry
 e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania
Teksty (290 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności