Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg
 Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho
 Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme
 Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej
 Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017
 Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
 Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I
 Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva
 Integrovaná politika EÚ pre Arktídu
 Správa o Čiernej Hore za rok 2016
 Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy
Texty (281 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia