Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
 Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
 Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
 Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
 EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017
 Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
 Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I
 Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder
 En integrerad EU-politik för Arktis
 Rapport för 2016 om Montenegro
 E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar
Texter (284 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy