Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2041(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0216/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0216/2017

Rasprave :

PV 04/07/2017 - 20
CRE 04/07/2017 - 20

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.12
CRE 05/07/2017 - 8.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0304

Usvojeni tekstovi
PDF 384kWORD 63k
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg
Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Preporuka Europskog parlamenta Vijeću od 5. srpnja 2017. o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2017/2041(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima te konvencije UN-a o ljudskim pravima i njihove neobavezne protokole,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegove članke 21., 34. i 36.,

–  uzimajući u obzir 71. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) i 2242 (2015),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. ožujka 2017. o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava 2017.(1),

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. te politiku Europske unije o tom pitanju,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016. o napadima na bolnice i škole kao povredama međunarodnoga humanitarnog prava(2),

–  uzimajući u obzir svoju Preporuku Vijeću od 7. srpnja 2016. o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 18. srpnja 2016. o prioritetima EU-a za 71. zasjedanje Opće skupštine UN-a,

–  uzimajući u obzir revidirane smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda o sudjelovanju Europske unije u radu Ujedinjenih naroda kojom se EU-u jamči pravo interveniranja u Općoj skupštini UN-a, pravo podnošenja usmenih prijedloga i amandmana o kojima se glasuje na zahtjev država članica i pravo odgovora,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a iz New Yorka o izbjeglicama i migrantima od 19. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a A/71/L.48 od 21. prosinca 2016. kojom se uspostavlja „Međunarodni, nepristrani i neovisni mehanizam za pomoć u istrazi i kaznenom progonu osoba odgovornih za najteže zločine prema međunarodnom pravu počinjene u Sirijskoj Arapskoj Republici nakon ožujka 2011.“,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 4. veljače 2016. o sustavnom masovnom ubijanju vjerskih manjina koje provodi tzv. Islamska država / Daiš(4),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 27. listopada 2016. o stanju u sjevernom Iraku/Mosulu(5),

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0216/2017),

A.  budući da predanost EU-a učinkovitom sustavu multilateralnih odnosa i dobrom globalnom upravljanju, u čijem središtu stoji UN, predstavlja sastavni dio vanjske politike EU-a i počiva na uvjerenju da je sustav multilateralnih odnosa koji se temelji na općeprihvaćenim pravilima i vrijednostima najprikladniji za rješavanje globalnih kriza, izazova i prijetnji;

B.  budući da više nacionalističkih i protekcionističkih pokreta diljem svijeta dovodi u pitanje međunarodni poredak koji se temelji na suradnji, dijalogu, slobodnoj i pravednoj trgovini te ljudskim pravima;

C.  budući da bi EU trebao imati proaktivnu ulogu u stvaranju Ujedinjenih naroda koji mogu učinkovito doprinijeti globalnim rješenjima, miru i sigurnosti, demokraciji i međunarodnom poretku temeljenom na vladavini prava; budući da države članice EU-a trebaju nastaviti ulagati napore za daljnje koordiniranje i objedinjavanje svojih djelovanja u okviru organa i tijela sustava Ujedinjenih naroda u skladu s mandatom iz članka 34. stavka 1. UEU-a;

D.  budući da EU i njegove države članice i dalje kolektivno najviše financijski doprinose sustavu UN-a, osiguravajući gotovo 50 % svih doprinosa UN-u, dok države članice EU-a doprinose s oko 40 % redovitog proračuna UN-a; budući da bi doprinosi EU-a UN-u trebali biti vidljiviji;

E.  budući da EU radi na postizanju ekološke održivosti, posebice u borbi protiv promjene klime, promicanjem međunarodnih mjera i akcija za očuvanje i poboljšanje kvalitete okoliša te za održivo gospodarenje prirodnim resursima;

F.  budući da je EU jedan od najvećih zaštitnika i promicatelja ljudskih prava, temeljnih sloboda, kulturnih vrijednosti i raznolikosti, demokracije i vladavine prava;

G.  budući da je sigurnosno stanje u EU-u sve nestabilnije i promjenjivije zbog velikog broja dugogodišnjih i novih sigurnosnih izazova koji uključuju nasilne sukobe, terorizam, organizirani kriminal, propagandu i kibernetičko ratovanje, nezabilježene valove izbjeglica i migracijske pritiske te klimatske promjene, koje je nemoguće riješiti na nacionalnoj razini i koji iziskuju regionalna i globalna rješenja te aktivnu i konstruktivnu suradnju;

H.  budući da EU i UN trebaju imati glavnu ulogu u provedbi programa održivog razvoja do 2030. u cilju iskorjenjivanja siromaštva i stvaranja zajedničkog blagostanja, hvatanja u koštac s nejednakosti, stvaranja sigurnijeg i pravednijeg svijeta te suzbijanja klimatskih promjena i zaštite prirodnog okoliša; budući da je Opća skupština UN-a odlučila pojačati napore te organizacije u provedbi novog razvojnog programa;

1.  upućuje sljedeće preporuke Vijeću:

Mir i sigurnost

Borba protiv terorizma

Neširenje oružja i razoružanje

Migracije

Ljudska prava, demokracija i vladavina prava

Razvoj

Klimatske promjene

EU i reforma sustava UN-a

   (a) da u svjetlu kršenja međunarodnog prava na tim područjima nastavi pozivati na potpuno poštovanje suverenosti, međunarodno priznatih granica i teritorijalne cjelovitosti zemalja istočne Europe i južnog Kavkaza, i to Gruziju, Republiku Moldovu i Ukrajinu; da podrži i obnovi diplomatske napore za postizanje mirnog i održivog rješenja svih dugotrajnih sukoba i onih koji su u tijeku, kao i sukob u regiji Gorski Karabah, i zaštitu ljudskih prava, teritorijalnu cjelovitost, suzdržavanje od uporabe sile, jednaka prava svih naroda kao i pravo na samoodređenje na terenu; da potiče međunarodnu zajednicu da u potpunosti provede politiku nepriznavanja nezakonitog pripajanja Krima; da aktivno pojača pritisak na Rusiju kao stalnog člana Vijeća sigurnosti UN-a kako bi se riješio sukob u Ukrajini u skladu sa Sporazumom iz Minska kao i prekinula okupacija gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije; da pronađe geopolitičku ravnotežu kojom se odbacuju sve težnje za isključivim sferama utjecaja;
   (b) da nastavi u potpunosti podržavati napore koje UN ulaže u pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za završetak podjele Cipra te ističe da će rješenje ciparskog problema imati pozitivan učinak na cijelu regiju, kao i na grčke i turske Ciprane; poziva Vijeće da se iskoristi sve svoje resurse kako bi podržalo uspješno zaključenje postupka ponovnog ujedinjenja i poduprlo ulogu UN-a;
   (c) da podrži napore pod vodstvom UN-a kako bi se osiguralo rješenje pitanja imena bivše jugoslavenske republike Makedonije u obliku sporazuma između Skopja i Atene;
   (d) da snažno potakne sve države članice UN-a da stave na raspolaganje sve potrebne financijske i ljudske resurse kao pomoć lokalnom stanovništvu u oružanim sukobima i izbjeglicama te da apelira na sve države članice UN-a da ispune svoje financijske obveze prema UN-u;
   (e) da podrži nuklearni sporazum između Irana i članova Vijeća sigurnosti i Njemačke kao važan uspjeh međunarodne diplomacije, a osobito diplomacije EU-a, i nastavi vršiti pritisak na Sjedinjene Države radi njegove praktične provedbe;
   (f) da upotrijebi sve raspoložive instrumente za poboljšanje usklađenosti djelovanja državnih i nedržavnih dionika s međunarodnim humanitarnim pravom; da podrži napore pod vodstvom Međunarodnog odbora Crvenog križa usmjerene na uspostavu učinkovitog mehanizma za jačanje usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom;
   (g) da potiče preuzimanje multilateralnih obveza za pronalazak trajnih održivih političkih i mirovnih rješenja za aktualne sukobe na Bliskom istoku i sjevernoj Africi, posebno u Siriji, Iraku, Jemenu i Libiji; te da obnovi diplomatske napore za rješavanje zamrznutih sukoba diljem svijeta; da nastavi pružati podršku radu, djelovanju i inicijativama posebnog izaslanika UN-a u cilju rješavanja tih sukoba; da traži trajnu humanitarnu, financijsku i političku pomoć međunarodne zajednice za rješavanje humanitarne situacije te da radi na trenutačnom prekidu nasilja; da spriječi bilo kakvo kršenje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući direktno ciljanje civilne infrastrukture i civilnog stanovništva te da oštro osudi kršenja tih prava u Siriji; da potakne sve države članice UN-a da stave na raspolaganje sve potrebne financijske i ljudske resurse kao pomoć stanovništvu u područjima zahvaćenim sukobima; da podrži napore UN-a za pronalaženje održivog rješenja za sukob u Siriji i Iraku te da nastavi podupirati ulogu EU-a u području humanitarnog rada i regionalnih inicijativa EU-a; da potakne međunarodnu zajednicu da poduzme sve što je u njezinoj moći za oštru osudu osoba odgovornih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid počinjen tijekom sukoba u Siriji, pred nacionalnim pravosudnim sustavima, međunarodnim sustavima ili ad hoc sudovima; da podrži inicijativu za mirovni plan UN-a u Jemenu i da se hitno uhvati u koštac s aktualnom humanitarnom krizom; da pozove sve strane da poštuju ljudska prava i slobode svih jemenskih građana te da istakne važnost poboljšanja sigurnosti svih osoba koje rade za mirovne i humanitarne misije u zemlji; da potiče politiku približavanja između Irana i Saudijske Arabije kao ključnu mjeru u ublažavanju regionalnih napetosti te kao put prema rješavanju sukoba u Jemenu i drugdje; da dodatno potiče takvo djelovanje kako bi se riješili temeljni uzorci terorizma i ekstremizma koji su prijetnja međunarodnoj sigurnosti i regionalnoj stabilnosti; da pozove na jaču potporu vladi u Libiji koju podupire UN i da ima središnju ulogu u stabilizaciji Libije i očuvanju njezina jedinstva i teritorijalne cjelovitosti u okviru libijskog političkog dogovora; da ponovno istakne hitnu potrebu da se sve oružane snage ujedine pod nadzorom legitimnih civilnih vlasti kako je navedeno u libijskom političkom dogovoru; da ponovno pruži podršku naporima posebnog koordinatora UN-a za bliskoistočni mirovni proces i posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a za Zapadnu Saharu kako bi se riješili ti dugotrajni sukobi; poziva na provedbu rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o Bliskom istoku;
   (h) da podupre unutarnje sirijske pregovore vođene načelima Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2254 (2015); da istakne da bi strane trebale za cilj imati okvirni sporazum koji obuhvaća politički paket za provođenje prijelaznog političkog procesa koji se provodi u skladu s jasnim redoslijedom i ciljnim vremenskim planovima određenima u rezoluciji 2254 (2015); da istakne da je za postizanje tog cilja utvrđen jasan program koji se sastoji od četiri dijela; da izrazi zabrinutost zbog toga što neprestane borbe u Siriji narušavaju prekid vatre koji je stupio na snagu 30. prosinca 2016., uz znatne negativne posljedice za sigurnost sirijskih civila, pristup humanitarne pomoći i zamah političkog postupka; da podrži poziv posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Siriju državama jamcima prekida vatre u Siriji da poduzmu hitne napore za poštovanje prekida vatre;
   (i) da postupa u skladu s presudom Suda Europske unije o Zapadnoj Sahari i podrži napore UN-a za jamčenje pravednog i trajnog rješenja sukoba u Zapadnoj Sahari na temelju prava naroda Sahrawi na samoodređenje u skladu s odgovarajućim rezolucijama UN-a; da se UN-ovoj misiji za referendum u Zapadnoj Sahari (MINURSO) dodijeli mandat ljudskih prava, u skladu sa ostalim misijama UN-a za očuvanje mira;
   (j) da se pobrine da Opća skupština UN-a u suradnji s EU-om i SAD-om osigura sve instrumente za omogućivanje održivosti i djelotvornosti dvodržavnog rješenja na temelju granica iz 1967. godine prema kojem je Jeruzalem glavni grad obiju država, te da Izrael ima sigurne i priznate granice i živi u miru pokraj nezavisne, demokratske i održive susjedne Palestine;
   (k) da poziva na veću podršku iračkim institucijama i njihovo osnaživanje te rad na ostvarenju uključivijeg društva i reintegracije svih raseljenih etničkih i vjerskih manjina, uključujući u sjevernom Iraku u kojemu se nakon kraja vojne operacije u Mosulu i oko njega mora pronaći mirno i uključivo rješenje nakon sukoba; da ponovno istakne ključnu važnost trajne zaštite civila i poštovanja međunarodnog humanitarnog prava u provedbi vojnih strategija u Iraku;
   (l) da nastavi s rješavanjem glavnih sigurnosnih prijetnji u regijama Sahela, Sahare i jezera Čad, Velikih jezera te Roga Afrike s ciljem suzbijanja terorističke prijetnje koju predstavljaju ISIL/Daiš, podružnice al-Kaide i Boko Haram ili druge povezane terorističke skupine;
   (m) da surađuje s čitavom međunarodnom zajednicom kako bi se riješila humanitarna kriza koja prijeti sigurnosti na afričkom kontinentu, osobito u Somaliji, Sudanu, Južnom Sudanu, Srednjoafričkoj Republici, Maliju, Nigeriji, Burundiju i općenito području Velikih jezera; da potiče države članice UN-a da povećaju podršku povećanju uloge i vlastitih kapaciteta Afričke unije u posredovanju i upravljanju krizom težeći usklađenosti s naporima Ureda UN-a za potporu izgradnji mira; da osigura brzu prilagodbu misije MONUSCO u skladu s njezinim novim mandatom, a posebice provedbu sporazuma od 31. prosinca 2016.,
   (n) da pozove međunarodnu zajednicu da udruži snage kako bi upravljala aktualnim političkim krizama u Demokratskoj Republici Kongu i spriječila raspad državne vlasti u toj zemlji;
   (o) da naglasi važnost ulaganja dodatnih napora u sprječavanje sukoba, pri čemu u obzir treba uzeti čimbenike poput političke ili vjerske radikalizacije, nasilja u izbornom razdoblju, raseljavanja i klimatskih promjena;
   (p) da skrene pozornost članica UN-a, osobito članica Vijeća sigurnosti UN-a, na povećanje napetosti između nekih zemalja zapadnog Balkana; da apelira na njihove čelnike da pokažu suzdržanost u svojim regionalnim politikama te da EU i UN ostanu u potpunosti uključeni u traženje trajnog rješenja bilateralnih razlika, kao i da djeluju kao posrednici kad je to potrebno; da osudi ruske postupke na zapadnom Balkanu koji prijete destabilizacijom krhkog postupka reformi u zemljama regije i narušavanja njihovih ambicija povezanih s EU-om i NATO-om;
   (q) da dodatno potiču nastojanja UN-a kako bi se postigao mir u Afganistanu te kako bi se prevladala nestabilna sigurnosna situacija u toj zemlji;
   (r) da oštro osudi aktivnosti sjevernokorejskog vodstva koje prijete miru i sigurnosti na Korejskom poluotoku i šire; da potakne Kinu, kao stalnog člana Vijeća sigurnosti UN-a, da izvrši dodatan pritisak na sjevernokorejski režim da primiri agresivno djelovanje koje prijeti regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti; da osmisli i provede snažan odgovor, uz potporu širokog i dovoljno snažnog međunarodnog konsenzusa, kako bi se sjevernokorejski režim odvratio od daljnjeg razvoja neprijateljskih nuklearnih sposobnosti i provođenja izvanteritorijalnih ubojstava, otmica i napada;
   (s) da apelira na Opću skupštinu i Vijeće sigurnosti UN-a na raspravu o napetostima u Južnom kineskom moru s namjerom da sve uključene strane potaknu na zajedničku finalizaciju pregovora o kodeksu ponašanja;
   (t) da pozdravi usvajanje Rezoluciju 2307 (2016) od strane Vijeća za sigurnost UN-a i čestita Vladi i narodu Kolumbije na naporima za ostvarivanje mira;
   (u) da znatno poveća podršku država članica mirovnim operacijama i operacijama za izgradnju mira UN-a koje uključuju komponentu ljudskih prava i jasne izlazne strategije, posebno doprinosima u pogledu osoblja i opreme, te da u tom smislu naglasi ulogu EU-a u pružanju pomoći; da osigura bolju vidljivost za tu podršku i doprinose; da dodatno razvije postupke za primjenu zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a u svrhu potpore operacijama UN-a, uz obraćanje dovoljne pozornosti različitim dimenzijama složenog upravljanja krizom, kao što su ljudska prava, održivi razvoj te temeljni uzroci masovne migracije; da pruži podršku reformi Vijeća sigurnosti UN-a u slučajevima u kojima postoje dokazi o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti;
   (v) da pruži podršku glavnom tajniku UN-a u njegovim naporima za povećanje uključenosti UN-a u mirovnim pregovorima;
   (w) da podupre potpunu provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti; da pozove na promicanje ravnopravnog i potpunog sudjelovanja žena kao aktivnih dionika; da potiče aktivnu uključenost žena u sprječavanje i rješavanje sukobâ te u borbi protiv nasilnog ekstremizma; da podsjeti da se spolno nasilja kao što je silovanje koristi kao ratna taktika te da ono predstavlja ratni zločin; da osigura sigurnu zdravstvenu pomoć za slučajeve silovanja u ratu; da pozove na jačanje zaštite žena i djevojaka u situacijama sukoba, posebno u pogledu seksualnog nasilja, da podupre i ojača međunarodne napore preko Ujedinjenih naroda kako bi se zaustavilo uključivanje djece u oružane sukobe te da osigura rodnu analizu kao i uključivanje pitanja rodnih i ljudskih prava u svim aktivnostima UN-a; da pozove na razvoj pokazatelja za mjerenje napretka sudjelovanja žena u izgradnji mira i sigurnosti;
   (x) da se hitno i bez odgode pozabavi svim aspektima izvješća UN-a od 15. svibnja 2015. o ocjeni korektivnih mjera i pomoći za seksualno iskorištavanje i zlostavljanje koje je u mirovnim operacijama počinilo osoblje UN-a i drugo osoblje te da uspostavi funkcionalne i transparentne mehanizme nadzora i odgovornosti u pogledu navodnih povreda; da pozove na istragu, progon i kažnjavanje bez odgode svog vojnog i civilnog osoblja koji su počinili seksualno nasilje;
   (y) da dodatno ojača ulogu načela odgovornosti za pružanje zaštite kao važnog načela za rad država članica UN-a na rješavanju sukoba, ljudskim pravima i razvoju; da i dalje podržava napore za nastavak operacionalizacije načela odgovornosti za pružanje zaštite i da podržava UN u njegovoj ključnoj ulozi pružanja pomoći državama u provedbi načela odgovornosti za pružanje zaštite kako bi se poduprla ljudska prava, vladavina prava i međunarodno humanitarno pravo; da promiče široku definiciju koncepta ljudske sigurnosti i načela odgovornosti za pružanje zaštite;
   (z) da podupre sve države članice UN-a da potpišu i ratificiraju Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju;
   (aa) da pokrene javnu i sveobuhvatnu raspravu sa svim članicama Opće skupštine UN-a o važnosti poštovanja ustavnih ograničenja predsjedničkih ovlasti diljem svijeta;
   (ab) da ponovo istakne svoju nedvosmislenu osudu terorizma i svoju punu podršku mjerama kojima je cilj poraz i iskorjenjivanje terorističkih organizacija, posebno ISIL-a/Daiša, koje predstavljaju jasnu prijetnju regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti; ustraje u tome da sve mjere poduzete u borbi protiv terorizma budu u cijelosti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i pravom o ljudskim pravima;
   (ac) da pruža podršku UN-u u tome da borbu protiv terorizma učini ključnim elementom plana njegova sprečavanja u skladu sa sudjelovanjem EU-a u preventivnim mjerama za borbu protiv terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma; da ojača zajedničke napore EU-a i UN-a u borbi protiv temeljnih uzroka ekstremnog nasilja i terorizma u suzbijanju hibridnih prijetnji i razvijanju istraživanja i izgradnje kapaciteta u području kibernetičke obrane; da promiče obrazovanje kao sredstvo za sprječavanje nasilnog ekstremizma i da se osloni na postojeće inicijative za izgradnju mira lokalnih partnera kako bi se osmislila, provela i razvila strategija za borbu protiv radikalizacije i novačenja terorista, uz promicanje međunarodnog djelovanja kako bi se osobe odgovorne za nasilje privele pravdi; da podupre pojačani doprinos EU-a inicijativama UN-a za izgradnju kapaciteta u vezi s borbom protiv stranih boraca i nasilnog ekstremizma;
   (ad) da poveća napore u suzbijanju novačenja terorista i borbi protiv terorističke propagande, ne samo preko društvenih medija, već i preko mreža radikalnih propovjednika mržnje; da pruži podršku aktivnostima za jačanje otpornosti zajednica na koje je usmjerena ekstremistička propaganda i koje su podložne radikalizaciji, uključujući rješavanjem ekonomskih, socijalnih, kulturnih i političkih uzroka koji su doveli do toga; da podrži politike protiv radikalizacije i politike deradikalizacije u skladu s Planom djelovanja UN-a za sprječavanje nasilnog ekstremizma; da podsjeti da su promicanje i zaštita ljudskih prava te poštovanje vladavine prava ključni elementi u politikama za borbu protiv terorizma;
   (ae) da surađuje s Općom skupštinom UN-a u suzbijanju financiranja terorizma i na izgradnji mehanizama za identificiranje terorista i terorističkih organizacija te na jačanju mehanizama za zamrzavanje imovine diljem svijeta, istodobno podupirući međunarodne standarde pravičnog postupka i vladavine prava;
   (af) da pojača djelotvornost međunarodne policijske, pravne i pravosudne suradnje u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala; u tom pogledu pozdravlja rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2322 (2016) i naglašava potrebu da se ubrzaju procesi međunarodne pravosudne suradnje, pojačaju postojeći mehanizmi međunarodne policijske suradnje i ažurira mreža kontakata između središnjih i pravosudnih tijela;
   (ag) da podrži napore UN-a za sprječavanje nedržavnih aktera i terorističkih skupina u razvoju, proizvodnji, nabavi ili prijenosu oružja za masovno uništenje i njegovog sustava isporuke; da ustraje na potpunoj usklađenosti s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, Konvencijom o kemijskom oružju i Konvencijom o biološkom oružju te da poduzme aktivne mjere za globalno razoružanje;
   (ah) da promiče potpunu provedbu Ugovora o trgovini oružjem i potiče sve države članice UN-a da potpišu i ratificiraju taj ugovor;
   (ai) da radi na učinkovitom djelovanju protiv nezakonite trgovine oružjem i streljivom i njihova preusmjeravanja, uključujući malo i lako oružje, osobito razvojem sustava za praćenje oružja; da zahtijeva od država članica UN-a da poduzmu aktivne mjere za globalno razoružanje;
   (aj) da posebnu pozornost posveti tehnološkom napretku u području naoružavanja robotike, a posebice naoružanim robotima i bespilotnim letjelicama i njihovoj sukladnosti s međunarodnim pravom; da uspostavi pravni okvir za bespilotne letjelice i naoružane robote u skladu s odredbama međunarodnog humanitarnog prava kako bi se spriječilo državne i nedržavne dionike da zloupotrebljavaju te tehnologije za nezakonite aktivnosti;
   (ak) da pozove na jačanje globalnog odgovora na migracije, oslanjajući se na uspješno održavanje sastanka na visokoj razini Opće skupštine UN-a o rješavanju pitanja masovnih kretanja izbjeglica i migranata 19. rujna 2016. te rješavanje izazova i sigurnosnih pitanja koja se pojavljuju, a koji su potaknuti aspektima nezakonite migracije, krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima te na poduzimanje mjera za stvaranje zakonitih mogućnosti migracije; naglašava potrebu za djelotvornom i hitnom predanosti u suočavanju s temeljnim uzrocima humanitarne krize i neviđenih migracijskih i izbjegličkih tokova;
   (al) da promiče veću potporu radu UNHCR-a u izvršavanju međunarodnog mandata za zaštitu izbjeglica, uključujući ranjive skupine kao što su žene, djeca i osobe s invaliditetom; da istakne znatan financijski jaz između proračunskih potreba UNHCR-a i dobivenih sredstava te da zahtijeva veću međunarodnu solidarnost; da pozove na veće redovito financiranje UN-a namijenjeno proračunu temeljnih aktivnosti UNHCR-a kako bi se očuvalo njegovo funkcioniranje; da pozove na politički angažman, financiranje i konkretne mjere solidarnosti za potporu Deklaraciji iz New Yorka o izbjeglicama i migrantima;
   (am) da zagovara i štiti prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI) da pozove na stavljanje izvan snage zakonodavstva u državama članicama UN-a kojim se osobe kriminaliziraju na temelju spolnosti ili rodnog identiteta te da promiče međunarodne mjere za borbu protiv zločina iz mržnje potaknutih homofobijom i transfobijom;
   (an) da promiče i poštuje načela mišljenja i izražavanja, kako je navedeno u članku 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, te da naglasi važnost slobode tiska u zdravom društvu i uloge svakog građanina u njemu;
   (ao) da pozove na jačanje sustava zaštite djece i da podrži konkretne mjere u najboljem interesu djece izbjeglica i migranata koje se temelje na Konvenciji o pravima djeteta;
   (ap) da zahtijeva više napora u sprječavanju nezakonitih migracija i u borbi protiv krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima, posebno suzbijanjem kriminalnih mreža kroz pravovremenu i učinkovitu razmjenu relevantnih informacija obavještajnih službi; da poboljša metode za utvrđivanje i zaštitu žrtava te ojača suradnju s trećim zemljama radi praćenja, oduzimanja i vraćanja prihoda od kaznenih djela u tom sektoru; da na razini UN-a insistira na važnosti ratifikacije i potpune provedbe Konvencije UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezinih protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom te o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, osobito ženama i djecom;
   (aq) da potakne sve države, uključujući države članice EU-a, da brzo ratificiraju Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima kojim se uspostavljaju mehanizmi pritužbi i ispitivanja;
   (ar) da pozove sve države, posebice države članice EU-a, da aktivno sudjeluju u pregovorima u UNHCR-u u Ženevi o međunarodnom obvezujućem ugovoru o transnacionalnim korporacijama i ljudskim pravima;
   (as) da jasno i čvrsto ponovi da su sva ljudska prava utvrđena konvencijama UN-a univerzalna, nedjeljiva, međuovisna i međusobno povezana te da se moraju poštovati; da zatraži veću zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svim dimenzijama njihova izraza, među ostalim i u kontekstu novih tehnologija; da i dalje potiče sve države članice UN-a da potpišu, ratificiraju i provedu različite konvencije o ljudskim pravima te da poštuju svoje obveze u smislu izvješćivanja u okviru tih instrumenata; da pozove na obranu slobode mišljenja i izražavanja; da istakne važnost slobodnih medija;
   (at) da pozove sve države članice UN-a da provedu preporuke posebnog izvjestitelja UN-a o suvremenim oblicima rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s njima povezane netrpeljivosti; da promiče, jača i integrira mjere kojima se promiče jednakost žena i muškaraca; poziva na daljnje osnaživanje žena i djevojaka, kojim se jača vodstvo i sudjelovanje žena na svim razinama donošenja odluka, među ostalim posvećujući posebnu pozornost uključivanju pripadnica manjina; da pozove na iskorjenjivanje svakog nasilja i diskriminacije protiv žena i djevojčica, uzimajući također u obzir diskriminaciju na temelju rodnog identiteta i rodnog izražavanja; da promiče prava djece, posebice u pogledu njihova pristupa obrazovanju te rehabilitacije i reintegracije djece unovačene u oružane skupine, te iskorjenjivanje dječjeg rada, mučenja, vračanja u kojemu sudjeluju djeca, trgovine djecom, dječjih brakova i seksualnog iskorištavanja; da aktivno promiče pružanje potpore daljnjim mjerama protiv kršenja prava pripadnika skupine LGBTI; da podrži blisko praćenje situacije pripadnika skupine LGBTI i branitelja njihovih ljudskih prava u državama u kojima postoje zakoni protiv njih;
   (au) da se nastavi zalagati za slobodu vjere ili uvjerenja; da poziva na veće napore u zaštiti vjerskih i drugih manjina; da traži veću zaštitu vjerskih i etničkih manjina od progona i nasilja; da poziva na ukidanje zakona kojima se kriminalizira blasfemija ili apostazija i koji služe kao paravan za progon vjerskih manjina i nevjernika; da podrži rad posebnog izvjestitelja UN-a za slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja; da aktivno radi na tome da UN prizna genocid koji je nad vjerskim, etničkim i drugim manjinama počinio ISIL/Daiš i da se slučajevi navodnih zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i genocida upute Međunarodnom kaznenom sudu; da podrži napore koje UN ulaže u borbu protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, masovnih pogubljenja i pogubljenja zbog kaznenih djela povezanih s drogom;
   (av) da ponovno istakne svoju nedvosmislenu osudu bilo kakvog oblika nasilja, uznemiravanja, zastrašivanja ili progona branitelja ljudskih prava, zviždača, novinara ili blogera; da zagovara imenovanje posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a za sigurnost novinara;
   (aw) da podsjeti na obvezu Opće skupštine UN-a da prilikom izbora za članstvo u Vijeću UN-a za ljudska prava (UNHCR) mora uzeti u obzir poštuju li i promiču kandidati zaštitu ljudskih prava, vladavinu prava i demokraciju; da za članstvo u UNHCR-u pozove na uspostavu jasnih kriterija zaštite ljudskih prava koji se temelje na uspješnosti;
   (ax) da ojača ulogu Međunarodnog kaznenog suda i sustava međunarodnog kaznenog pravosuđa radi promicanja odgovornosti i okončanja prakse nekažnjavanja; da pozove sve države članice UN-a da se pridruže Međunarodnom kaznenom sudu ratificiranjem Rimskog statuta te da potaknu ratifikaciju izmjena iz Kampale; da Međunarodnom kaznenom sudu pruže snažnu diplomatsku, političku i financijsku potporu;
   (ay) da podsjeti na stajalište EU-a o nultoj stopi tolerancije za smrtnu kaznu; da održava čvrstu suradnju u promicanju ukidanja smrtne kazne diljem svijeta; da pozove na uvođenje moratorija na primjenu smrtne kazne te da nastavi raditi na njezinu univerzalnom ukidanju; da na temelju iskustva iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 pokrene inicijativu za promicanje međunarodnog okvira za borbu protiv instrumenata mučenja i smrtne kazne;
   (az) da potiče jače sudjelovanje u promicanju vladavine prava, zajedničkog pitanja koje povezuje tri stupa UN-a: mir i sigurnost, ljudska prava i razvoj; da surađuje s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za ljudska prava kako bi se apeliralo na vlasti u Venezueli da puste na slobodu sve političke zatvorenike i poštuju diobu vlasti;
   (ba) da podrži napore UN-a u uspostavi međunarodnog okvira za sport i ljudska prava, čime bi se olakšalo sprječavanje i praćenje kršenja ljudskih prava povezanih s velikim sportskim događajima te pružanje pravnog lijeka;
   (bb) da dodatno podrži rad visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u poboljšanju pravne odgovornosti i pristupa pravnim sredstvima za žrtve kršenja ljudskih prava povezanog s poslovanjem kako bi se pridonijelo pravednom i djelotvornijem sustavu pravnih sredstava u nacionalnim zakonodavstvima, posebno u slučajevima teških povreda ljudskih prava u poslovnom sektoru; da pozove sve vlade da ispune svoju dužnost u pogledu jamčenja poštovanja ljudskih prava i dostupnosti pravde žrtvama koje se suočavaju i s praktičnim i s pravnim izazovima kada nastoje pristupiti pravnim sredstvima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi s kršenjem ljudskih prava povezanih s poslovanjem;
   (bc) da naglasi vodeću uloga EU-a u procesu koji je doveo do toga da Opća skupština UN-a u rujnu 2015. donese Program održivog razvoja do 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja; da poduzme konkretne korake kako bi se osigurala učinkovita provedba Programa održivog razvoja do 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja kao važnih instrumenata za sprečavanje i održivi razvoj; da radi na poboljšanju života budućih naraštaja te da potiče i podržava države da preuzmu odgovornost i uspostave nacionalne okvire za postizanje 17 ciljeva održivog razvoja; da potiče države članice UN-a da ispune svoje obveze u vezi s izdacima za razvojnu pomoć i da pozove na usvajanje čvrstog okvira pokazatelja i na korištenje statističkih podataka za praćenje napretka i jamčenje odgovornosti za ocjenjivanje stanja u zemljama u razvoju, praćenja napretka i osiguranja odgovornosti; ustraje na tome da, osim BDP-a, treba pratiti i druge pokazatelje kako bi se što točnije utvrdila stvarna situacija u zemljama u razvoju i kako bi se provodilo učinkovito suzbijanje siromaštva s ciljem održivog razvoja, posebno u slučaju zemalja sa srednjim dohotkom; da pozove na inicijative diljem EU-a u promicanju i zaštiti prava žena; da pozove na potpunu provedbu Pekinške platforme za djelovanje i Programa djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD) te usklađenosti politika radi održivog razvoja;
   (bd) da nastavi s naporima u cilju postizanja usklađenosti politika u interesu razvoja u svim politikama EU-a, što je ključno za postizanje ciljeva održivog razvoja, te da također na razini UN-a potiče veću usklađenost politika u skladu s ciljem 17.14; da podrži poticaj UN-a jačanju napora za pružanje podrške u obliku integrirane i koordinirane politike za provedbu Programa za održivi razvoj do 2030. i time promiče sustav UN-a za razvoj koji djeluje na integriraniji način, uz pojačan međuagencijski rad i zajedničku provedbu projekata, osobito jačanjem spone sigurnosti i razvoja; da traži od UN-a da izgradnju kapaciteta i dobro upravljanje sustavno integrira u svoje dugoročne razvojne strategije u cilju iskorjenjivanja siromaštva i gladi, sprečavanje sukoba i učinkovite izgradnje otpornosti te da promiče ekološki, ekonomski i socijalno održiv razvoj, da se bori protiv društvenih nejednakosti te pruži humanitarnu pomoć stanovništvu; da naglasi da se pristupom sigurnoj, pouzdanoj i pristupačnoj opskrbi vodom i odgovarajućim sanitarnim uslugama poboljšava životni standard, proširuju lokalna gospodarstva te promiče stvaranje dostojanstvenijih radnih mjesta;
   (be) da ustraje na tome da Politički forum o održivom razvoju na visokoj razini postane glavno tijelo za jamčenje dosljednog, učinkovitog i uključivog praćenja i ocjene provedbe ciljeva održivog razvoja; da prepozna važnu ulogu koju organizacije civilnog društva imaju u uspješnom provođenju Programa održivog razvoja do 2030. i postizanju ciljeva održivog razvoja; da prepozna ključnu ulogu i učinak ciljeva održivog razvoja za međunarodni mir i sigurnost;
   (bf) da učvrsti vodeći položaj EU-a u borbi protiv klimatskih promjena i osnaži njegovu daljnju suradnju s UN-om u tom području; da pozove sve države članice UN-a da poštuju Pariški sporazum i da osiguraju brzu provedbu odluka donesenih na Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama održanoj 2015.;
   (bg) da blisko surađuje s malim otočnim državama i drugim zemljama suočenima s najtežim posljedicama klimatskih promjena kako bi se zajamčilo da se njihov glas i njihove potrebe uzmu u obzir na različitim forumima UN-a;
   (bh) da pozove države članice EU-a na bliskiju koordinaciju njihova djelovanja u okviru organa i tijela sustava Ujedinjenih naroda te da se dodatno uključe u poboljšanje promatračkog statusa EU-a u nekim podorganizacijama UN-a; da ojača komunikaciju i osigura da stajališta država članica na razini EU-a budu sve više koordinirana; da nastoji uskladiti stajališta sa zemljama kandidatkinjama, zemljama partnerima i drugim zemljama sličnih mišljenja;
   (bi) da radi na jačanju međunarodne fiskalne suradnje podupirući stvaranje međunarodnog poreznog tijela u okviru sustava UN-a; da se automatskom razmjenom informacija o poreznim pitanjima na međunarodnoj razini i stvaranjem zajedničke globalne crne liste poreznih oaza bori protiv utaje poreza i pranja novca;
   (bj) da aktivno podržava sveobuhvatnu reformu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju širokog konsenzusa kako bi se bolje odražavala nova svjetska stvarnost i djelotvornije rješavali sadašnji i budući sigurnosni izazovi; da pruži podršku ostvarenju dugoročnog cilja stvaranja mjesta za EU u reformiranom Vijeću sigurnosti UN-a; da apelira na članice Vijeća sigurnosti UN-a da se suzdrže od korištenja prava veta u slučajevima počinjenja zločina protiv čovječnosti; da promiče revitalizaciju rada Opće skupštine UN-a i poboljšanu suradnju i usklađenost djelovanja svih institucija UN-a, što bi trebalo poboljšati učinkovitost, uspješnost, legitimnost, transparentnost, odgovornost, kapacitet i reprezentativnost sustava kako bi se brže odgovorilo na globalne izazove;
   (bk) da snažno podrži program reformi novoizabranog glavnog tajnika UN-a; da pruži podršku poticaju za reformu UN-ove mirovne i sigurnosne strukture, funkcioniranja i strukture Tajništva kroz pojednostavljenje, decentralizaciju i fleksibilnost te pojednostavljenja njegove financijske organizacije; da uspostavi djelotvoran sustav zaštite zviždača u UN-u;
   (bl) da aktivno podrži napore koje glavni tajnik UN-a ulaže u imenovanje većeg broja žena na funkcije višeg rukovodstva u sjedištu UN-a;
   (bm) da potakne raspravu o temi uloge parlamenata i regionalnih skupština u sustavu UN-a i o temi uspostave Parlamentarne skupštine Ujedinjenih naroda kako bi se povećao demokratski profil i unutarnji demokratski proces te organizacije i omogućilo svjetskom civilnom društvu da bude izravno uključeno u donošenje odluka;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovaj prijedlog proslijedi Vijeću, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Komisiji te, radi obavijesti, Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0089.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0201.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0317.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0051.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0422.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti