Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0459/2017

Разисквания :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0308

Приети текстове
PDF 473kWORD 54k
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
Случаите на лауреата на Нобелова награда Лю Сяобо и Ли Минг‑Че
P8_TA(2017)0308RC-B8-0459/2017

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно случаите на лауреата на Нобеловата награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че (2017/2754(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Китай, по‑специално тези от 21 януари 2010 г. относно нарушаването на правата на човека в Китай, по-специално случая на Лю Сяобо(1), от 14 март 2013 г. относно отношенията между ЕС и Китай(2) и от 12 март 2015 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 г. и политиката на Европейския съюз по въпроса(3),

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза Федерика Могерини относно състоянието на Лю Сяобо от 30 юни 2017 г.,

—  като взе предвид 35-ия кръг на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, проведен на 22 и 23 юни 2017 г. в Брюксел, и изявлението на председателя на подкомисията по правата на човека (DROI) по повод на диалога,

—  като взе предвид срещата на най-високо равнище между ЕС и Китай, проведена в Брюксел на 1 и 2 юни 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на 34-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC) на 14 март 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 декември 2016 г. относно Международния ден на правата на човека,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало беше поставено през 2003 г., и съвместното съобщение на Европейската комисия и ЕСВД от 22 юни 2016 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“,

—  като взе предвид „Харта 08“, манифест, съставен от над 350 китайски политически активисти, представители на академичните среди и защитници на правата на човека, в който се призовава за социални, съдебни и правителствени реформи и който беше публикуван на 10 декември 2008 г., за да съвпадне с 60-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че видният китайски писател и активист за правата на човека Лиу Ксиаобо е бил задържан официално в затвора четири пъти през последните 30 години; като има предвид, че през 2009 г. Лю Сяобо беше осъден на 11 години лишаване от свобода за „подбудителство към сваляне на държавната власт“, след като той помогна за написването на манифеста, известен като „Харта 08“; като има предвид, че формалните процедури, следвани в наказателното преследване на Лю Сяобо, не са му позволили да бъде представляван или да представлява самия себе си по време на официалните съдебни производства, и че на дипломати от над десет държави, включително редица държави членки, беше отказан достъп до съдебната зала по време на съдебния процес;

Б.  като има предвид, че Лю Ся, съпруга на Лю Сяобо, е под домашен арест от 2010 г. насам, след като нейният съпруг беше удостоен с Наградата за мир, въпреки че не са й предявявани обвинения в каквито и да било престъпления, и че от 2010 г. насам тя е била лишавана от почти всякакъв човешки контакт, с изключение на срещи с близки роднини и малцина приятели;

В.  като има предвид, че на 8 октомври 2010 г. Нобеловият комитет присъди Нобеловата награда за мир на Лю Сяобо като признание за неговата „дългогодишна и ненасилствена борба за основни права на човека в Китай“;

Г.  като има предвид, че неотдавна Лю Сяобо беше прехвърлен от затвор в китайската североизточна провинция Ляонинг в болница в Шенянг, столицата на провинцията, в която той преминава курс на лечение поради своето тежко здравословно състояние, след като беше диагностициран с рак на черния дроб в почти последен стадий;

Д.  като има предвид, че китайските органи са отхвърлили исканията на Лю Сяобо и на съпругата му да им бъде разрешено да търсят медицинско лечение извън Китай или той да бъде преместен в дома си в Пекин;

Е.  като има предвид, че на 29 юни 2017 г. 154 нобелови лауреати изпратиха съвместно писмо до президента на Китайската народна република, в което призоват настоятелно китайското правителство да разреши на Лю Сяобо и на неговата съпруга Лю Ся да пътуват в чужбина с цел медицинско лечение;

Ж.  като има предвид, че Ли Минг-Че, именитият радетел за правата на човека от Тайван, станал известен със своята правозащитна дейност чрез социалните медии, изчезна безследно на 19 март 2017 г., след като прекоси границата от Макао и влезе в Жухай в китайската провинция Гуандонг; като има предвид, че Китайската служба по тайванските въпроси потвърди по време на пресконференция, че „компетентните органи“ са задържали Ли и са започнали разследване срещу него по подозрение в „ангажиране с дейности, които застрашават националната сигурност“;

З.  като има предвид, че китайските власти не са представили никакви убедителни доказателства за сериозните обвинения срещу Ли Минг-Че; като има предвид, че задържането на Ли съвпада с момент на влошаване на отношенията между Китай и Тайван; като има предвид, че Ли е предоставял усърдно информация на своите приятели в Китай за демократичната политическа култура на Тайван чрез онлайн платформи, които китайското правителство е наблюдавало с лекота;

И.  като има предвид, че през последните няколко години Китай отбеляза напредък по отношение на реализирането на икономическите и социалните права, което отразява неговите приоритети за правото на хората на препитание, а от 2013 г. насам положението с правата на човека в Китай продължава да се влошава, като правителството е изострило своята враждебност към инакомислието с мирни средства, принципите на правовата държава, свободата на изразяване и свободата на религията, както това е видно в неотдавнашния случай на епископ Питър Шао Жумин, който беше изгонен насилствено от своята епархия в Уенжоу на 18 май 2017 г.;

Й.  като има предвид, че китайското правителство е прокарало нови закони, по‑специално Закона за държавната сигурност, Закона за борба с тероризма, Закона за сигурността в кибернетичното пространство, както и Закона за управление на чуждестранните НПО, които са били използвани за преследване на хората, извършващи обществена дейност и отправящи мирни критики към правителството, като заплаха за сигурността на държавата, както и за засилване на цензурата, наблюдение и контрол над отделни лица и социални групи, а също така и за възпиране на хората от провеждането на кампании в защита на правата на човека и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че през миналия месец гръцкото правителство отказа да подкрепи изявление на ЕС, в което се отправят критики по повод на репресиите срещу активисти и дисиденти в Китай, като това изявление трябваше да бъде представено пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева на 15 юни 2017 г.; като има предвид, че това е първият случай, когато ЕС не е успял да направи такова изявление пред върховния орган на ООН за правата на органа;

Л.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да остане в центъра на дългогодишните отношения между ЕС и Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес за придържане към самите тези ценности в собственото му развитие и международно сътрудничество;

1.  призовава китайското правителство да освободи незабавно и безусловно лауреата на Нобеловата награда за мир за 2010 г. Лю Сяобо и съпругата му Лю Ся от домашния арест и да му позволи да получи медицинско лечение там, където те пожелаят;

2.  настоятелно призовава китайските власти да осигурят безпрепятствен достъп на Лю Сяобо до неговото семейство и приятели, както и правна защита;

3.  призовава китайските органи да освободят незабавно Ли Минг-Че, защото по неговия случай не са представени достоверни доказателства, да дадат информация за точното му местонахождение и да гарантират, че междувременно Ли Минг-Че не е подлаган на изтезания и на други форми на малтретиране и че му се разрешава достъп до семейството му, до избран от него адвокат и до подходящи медицински грижи;

4.  остава силно обезпокоен от продължаващите усилия на китайското правителство да заглушава гласа на гражданското общество, включително на защитниците на правата на човека, активистите и адвокатите;

5.  припомня, че е от особена важност ЕС да повдига въпроса за нарушаването на правата на човека в Китай в рамките на всеки политически диалог и диалог относно правата на човека с китайските власти, в съответствие с ангажимента на ЕС за демонстриране на силна, ясна и единна позиция в подхода към Китай, включително в рамките на редовните и по-ориентирани към резултатите диалози по въпросите на правата на човека; освен това припомня, че в контекста на текущия процес на реформи и на нарастващата глобална ангажираност Китай се е присъединил към международната рамка за правата на човека, като е подписал широк кръг от международни договори в областта на правата на човека; поради това призовава за поддържане на диалог с Китай, така че КНР да се придържа към тези ангажименти;

6.  насърчава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права,

7.  изразява съжаление поради факта, че ЕС не успя да направи изявление относно правата на човека в Китай пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева през юни 2017 г.; призовава всички държави — членки на ЕС, да възприемат твърд, основан на ценности подход към Китай и очаква те да не предприемат едностранни инициативи или действия, които биха могли да накърнят съгласуваността, ефективността и последователността на действията на ЕС;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) ОВ C 305E, 11.11.2010 г., стр. 9.
(2) OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 126.
(3) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 141.

Правна информация - Политика за поверителност