Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2754(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0459/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0308

Přijaté texty
PDF 334kWORD 46k
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk
Případy nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che
P8_TA(2017)0308RC-B8-0459/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017 o případech nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´e (2017/2754(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 21. ledna 2010 o porušování lidských práv v Číně, a zejména o případu Liou Siao-po(1), ze dne14. března 2013 o vztazích mezi EU a Čínou(2) a ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(3),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 30. června 2017 o statusu Liou Siao-poa,

–  s ohledem na 35. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu, a na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva (DROI) u příležitosti tohoto dialogu,

–  s ohledem na vrcholnou schůzku EU a Číny konanou v Bruselu ve dnech 1. a 2. června 2017,

–  s ohledem na prohlášení EU na 34. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ze dne 14. března 2017,

–  s ohledem na prohlášení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 9. prosince 2016 o Mezinárodním dnu lidských práv,

–  s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. června 2016 s názvem „Prvky pro novou strategii EU vůči Číně“,

–  s ohledem na Chartu 08, což je manifest, v němž více než 350 čínských politických aktivistů, akademických pracovníků a obránců lidských práv požaduje sociální, justiční a vládní reformy a jenž byl zveřejněn dne 10. prosince 2008, na který připadalo 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Liou Siao-po, přední čínský spisovatel a aktivista zasazující se o dodržování lidských práv, byl během posledních 30 let čtyřikrát formálně uvězněn; vzhledem k tomu, že v roce 2009 byl poslán do vězení za „podněcování k podvratné činnosti proti státní moci“ poté, co pomáhal sepsat manifest známý jako „Charta 08“; vzhledem k tomu, že formální postupy během trestního stíhání neumožňovaly, aby byl Liou Siao-po během trestního řízení zastupován nebo aby se jich osobně účastnil, a diplomatům z více než desítky států, včetně několika členských států EU, byl během konání procesu odepřen přístup do soudní síně;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli Liou Sia, manželka Liou Siao-poa, nebyla nikdy obviněna z žádného trestného činu, je od roku 2010, kdy byla Liou Siao-povi udělena Nobelova cena míru, držena v domácím vězení a po celou dobu je jí upírán téměř veškerý kontakt s jinými osobami, s výjimkou blízké rodiny a několika přátel;

C.  vzhledem k tomu, že dne 8. října 2010 udělil Nobelův výbor Liou Siao-povi Nobelovu cenu míru za jeho „dlouhý a nenásilný boj za základní lidská práva v Číně“;

D.  vzhledem k tomu, že Liou Siao-po byl nedávno ve vážném zdravotním stavu převezen z vězení v čínské severovýchodní provincii Liao-ning do nemocnice v hlavním provinčním městě Šen-jang, kde se podrobuje léčbě po diagnostikování pokročilého stadia rakoviny jater;

E.  vzhledem k tomu, že čínské orgány odmítly žádosti Liou Siao-poa a jeho manželky o léčbu mimo Čínu nebo o jeho převoz domů do Pekingu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2017 zaslalo 154 nositelů Nobelovy ceny společný dopis prezidentovi Čínské lidové republiky, v němž naléhají na čínskou vládu, aby Liou Siao-povi a jeho manželce Liou Sie povolila vycestovat ze země za lékařskou péčí;

G.  vzhledem k tomu, že Li Ming-č´, známý tchajwanský demokratický aktivista, který do širšího povědomí vstoupil jako obhájce lidských práv na sociálních sítích, je od 19. března 2017 pohřešován poté, co z Macaa odcestoval do města Ču-chaj v čínské provincii Kuang-tung; vzhledem k tomu, že čínská kancelář pro záležitosti Tchaj-wanu na tiskové konferenci potvrdila, že „příslušné orgány“ Li Ming-č´e zadržely a umístily do vyšetřovací vazby kvůli podezření z „účasti na činnostech, které ohrožují národní bezpečnost“;

H.  vzhledem k tomu, že čínské orgány svá vážná obvinění vůči Li Ming-č´ovi nepodložily žádnými věrohodnými důkazy; vzhledem k tomu, že Li Ming-č´ byl zadržen v době, kdy se zhoršují vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem; vzhledem k tomu, že Li Ming-č´ aktivně poskytoval informace o demokratické politické kultuře na Tchaj-wanu svým přátelům v Číně prostřednictvím internetových platforem, které může kontrolovat čínská vláda;

I.  vzhledem k tomu, že Čína v několika posledních letech pokročila s uplatňováním hospodářských a sociálních práv, což odráží její prioritní důraz na právo lidí na obživu, zatímco od roku 2013 se stav lidských práv v Číně neustále zhoršuje, přičemž vláda zvyšuje svůj nátlak na nenásilný disent, omezuje právní stát, svobodu projevu a svobodu vyznání, jak je tomu např. v případě biskupa Petera Šao Ču-mina, který byl dne 18. května 2017 násilně odsunut ze své diecéze ve Wen-čou;

J.  vzhledem k tomu, že čínská vláda přijala nové zákony, zejména zákon o státní bezpečnosti, zákon o boji proti terorismu, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o řízení zahraničních nevládních organizací, jichž využívá k pronásledování osob, které se zapojují do veřejného aktivismu a nenásilné kritiky vlády, jako hrozeb pro státní bezpečnost a rovněž ke zpřísnění cenzury, dohledu a kontroly nad jednotlivými osobami a sociálními skupinami a k odrazování občanů od vedení kampaní na podporu lidských práv a právního státu;

K.  vzhledem k tomu, že řecká vláda odmítla minulý měsíc podpořit prohlášení EU, v němž se kritizovala tvrdá opatření proti aktivistům a disidentům v Číně a které se mělo dne 15. června 2017 v Ženevě předložit Radě OSN pro lidská práva; vzhledem k tomu, že to bylo poprvé, co EU nebyla schopna nejvyššímu orgánu OSN pro oblast lidských práv takové prohlášení předložit;

L.  vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem, který vyjádřila Čína, sledovat tytéž hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci;

1.  vyzývá čínskou vládu, aby neprodleně a bezpodmínečně propustila držitele Nobelovy ceny míru z roku 2010 Liou Siao-poa z vězení a jeho manželku Liou Siau z domácího vězení a aby mu umožnila lékařské ošetření, kdekoli si to manželé budou přát;

2.  naléhavě vyzývá čínské orgány, aby Liou Siao-povi umožnily neomezený přístup k rodině, přátelům a právnímu poradci;

3.  vyzývá čínské orgány, aby neprodleně propustily Li Ming-č´e, neboť v souvislosti s jeho případem nebyl předložen žádný věrohodný důkaz, aby zveřejnily přesné informace o místě, na kterém se nachází, aby mu prozatím zajistily ochranu před mučením a dalším špatným zacházením a možnost kontaktu s rodinou a právníkem vlastního výběru a přístup k náležité zdravotní péči;

4.  je nadále velice znepokojen pokračujícím úsilím čínské vlády o umlčení subjektů občanské společnosti, včetně obránců lidských práv, aktivistů a právníků;

5.  připomíná, že je důležité, aby EU v souladu se svým závazkem prosazovat ve svém přístupu k Číně silný, jasný a jednotný hlas nadnesla při každém politickém dialogu a každém dialogu o lidských právech vedeném s čínskými orgány otázku porušování lidských práv v této zemi, a to i při pravidelných dialozích o lidských právech, které jsou více zaměřené na výsledky; dále připomíná, že v kontextu svého probíhajícího reformního procesu a rostoucí globální angažovanosti se Čína rozhodla začlenit do mezinárodního rámce pro lidská práva podpisem široké škály mezinárodních smluv v oblasti lidských práv; vyzývá proto k pokračování dialogu s Čínou, aby bylo možné těmto závazkům dostát;

6.  vybízí Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že EU v červnu 2017 v Ženevě nebyla schopna předložit Radě OSN pro lidská práva prohlášení o lidských právech v Číně; vyzývá všechny členské státy EU, aby k Číně zaujaly pevný postoj založený na hodnotách, a očekává od nich, že nebudou podnikat jednostranné iniciativy či kroky, které by mohly podrýt soudržnost, účinnost a konzistentnost činnosti EU;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

(1) Úř. věst. C 305 E, 11.11.2010, s. 9.
(2) Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 126.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 141.

Právní upozornění - Ochrana soukromí