Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2755(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0464/2017

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0309

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 447kWORD 62k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ερυθραία, συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (2017/2755(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ερυθραία, και ειδικότερα το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 για την Ερυθραία: η υπόθεση του Dawit Isaak(1), και της 10 Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 23ης Ιουνίου 2017 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την από 14 Ιουνίου 2017 δήλωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και την 35η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία, της 8ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015), και 2317 (2016) οι οποίες παρέτειναν το εμπάργκο όπλων για την Ερυθραία έως τις 15 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ανανέωση της δυναμικής της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, της 4ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), όπως αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/127/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας(3), που τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/414/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010(4) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με την απόφαση 2012/632/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012(5),

–  έχοντας υπόψη την υπόθεση 428/12 (2012) που υπεβλήθη μαζί με την Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών εξ ονόματος του Dawit Isaak και άλλων πολιτικών κρατουμένων,

–  έχοντας υπόψη τη τελική δήλωση της 60ης συνόδου της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, της 22ας Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ σχετικά με την Εταιρική Σχέση Ερυθραίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ερυθραία στα πλαίσια του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ερυθραίας, που εγκρίθηκε το 1997, το οποίο κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία έχει να επιδείξει μια από τις χειρότερες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, με τις συνήθεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λαμβάνουν χώρα καθημερινά και να μην έχει σημειωθεί καμία βελτίωση κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας έχει ξεκινήσει ευρεία εκστρατεία με στόχο τη διατήρηση του ελέγχου επί του πληθυσμού και τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών, με πρόσχημα την υπεράσπιση της ακεραιότητας του κράτους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία διαπίστωσε ότι οι παραβιάσεις στους τομείς των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βασανιστηρίων και της σεξουαλικής δουλείας), η στρατιωτική θητεία ως μορφή δουλείας, η καταναγκαστική εργασία και η πολιτική «πυροβολούμε για να σκοτώσουμε» («shoot-to-kill») στα σύνορα ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ερυθραίας τον Σεπτέμβριο του 2001 συνέλαβε δεκάδες πολίτες που είχαν προσυπογράψει ανοικτή επιστολή που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους κρατούμενους ούτε προσήχθησαν σε δίκη, και οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν φυλακισμένοι έως και σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών παρατηρητών, πολλά άτομα έχασαν σύμφωνα με πληροφορίες τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Ιουνίου 2016, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ερυθραίας, Osman Saleh, αναφέρθηκε στους φυλακισμένους αποκαλώντας τους πολιτικούς κρατούμενους, αναφέροντας ότι «όλοι είναι εν ζωή» και ότι θα δικαστούν «όταν η κυβέρνηση αποφασίσει»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Dawit Isaak, πολίτης της Ερυθραίας και Σουηδίας διπλής, συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 2001, αφού η κυβέρνηση της Ερυθραίας έθεσε εκτός νόμου ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία φορά που υπήρξαν πληροφορίες για την υπόθεση αυτή ήταν το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυλάκιση του Dawit Isaak έχει καταστεί διεθνές σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ερυθραία, και πιο πρόσφατα μία ανεξάρτητη διεθνής κριτική επιτροπή επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης τον ανεγνώρισε και του απένειμε το Παγκόσμιο Βραβείου Ελευθερίας Τύπου UNESCO — Guillermo Cano για το 2017 σε αναγνώριση του θάρρους, της αντοχής και της προσήλωσής του στην ελευθερία της έκφρασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Dawit Isaak αντιμετώπισε αφόρητη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα από την εξαφάνισή του, έχοντας ελάχιστη γνώση για την ευημερία του αγαπημένου προσώπου της, τις κινήσεις και τις προοπτικές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την καταστολή του Σεπτεμβρίου του 2001, 11 πολιτικοί — όλα τα πρώην μέλη του κεντρικού συμβουλίου του κυβερνώντος Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ) συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Petros Solomon — συνελήφθησαν επειδή δημοσιοποίησαν ανοικτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Isaias Afwerki ζητώντας μεταρρύθμιση και «δημοκρατικό διάλογο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο Isaak, συνελήφθησαν κατά την επόμενη εβδομάδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της Ερυθραίας συλλαμβάνονται χωρίς αιτιολογία για διάφορους λόγους, όπως η διατύπωση ανεξάρτητης γνώμης, ή χωρίς καμία ρητή αιτιολογία, και μάλιστα για απροσδιόριστη χρονική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κρατούνται υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με βασανιστήρια και άρνηση χορήγησης ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν πρόσβαση στα σωφρονιστικά καταστήματα, με εξαίρεση μία υπέργεια φυλακή στην Ασμάρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερα θρησκευτικά δόγματα είναι αναγνωρισμένα: της ορθόδοξης εκκλησίας της Ερυθραίας, της Καθολικής Εκκλησίας, της Λουθηρανικής Εκκλησίας και του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα άλλα θρησκευτικά δόγματα απαγορεύονται και τα μελών τους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2016 παρατηρείται αναζωπύρωση της βίας και των παρενοχλήσεων εναντίον όσων ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Christian Solidarity Worldwide (CSW) εκτιμά ότι, κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2017, 160 Χριστιανοί φυλακίστηκαν στην Ερυθραία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πατριάρχης Abune Antonios, της ορθόδοξης εκκλησίας της Ερυθραίας, της μεγαλύτερης θρησκευτικής κοινότητας, τελεί υπό κράτηση από το 2007, έχοντας αρνηθεί να αφορίσει 3 000 μέλη της ενορίας που αντιτάχθηκαν στην κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία όπου του αρνούνται την παροχή ιατρικής περίθαλψης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή και καμία εθνική συνέλευση στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δημοκρατικών θεσμών στη χώρα έχει οδηγήσει σε κενό στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα μόνο νόμιμο πολιτικό κόμμα, το Λαϊκό Μέτωπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (PFDJ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα πολιτικά κόμματα απαγορεύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Freedom House, το PFDJ και ο στρατός είναι στην πράξη οι μοναδικοί φορείς με πολιτική σημασία στην Ερυθραία, και οι δύο οντότητες υπάγονται αυστηρά στον πρόεδρο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, εφόσον τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαγορευμένα στην Ερυθραία, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης ελευθερίας του τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» κατατάσσει την Ερυθραία, επί οκτώ συναπτά έτη, τελευταία από τις 170-180 αξιολογούμενες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 1997 δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, και ότι το Σύνταγμα που κυρώθηκε την ίδια χρονιά δεν εφαρμόστηκε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ εθνικές εκλογές επί 24 χρόνια, και δεν έχει σχεδόν καμία ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, δεν λειτουργεί Εθνική Συνέλευση και δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάσσεται 179η μεταξύ 188 χωρών στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για το 2016, σύμφωνα με την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 2016·του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2016 οι κάτοικοι της Ερυθραίας που εγκατέλειψαν τη χώρα τους αποτελούσαν τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους με το επισφαλές ταξίδι προς την Ευρώπη (μετά τους Σύριους, τους Ιρακινούς και τους Αφγανούς), και ζουν ένα Γολγοθά στα χέρια των ανελέητων διακινητών ανθρώπων κατά το επικίνδυνο πέρασμα της Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ερυθραία επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, εφόσον εάν γίνονταν σεβαστά και εφαρμόζονταν στη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν οι πολίτες μπορούσαν να ζουν εκεί χωρίς φόβο, οι Ερυθραίοι θα ήταν σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), περισσότεροι από 400 000 Ερυθραίοι, ή το 9 % του συνολικού πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει την χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι περίπου 5 000 Ερυθραίοι εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μήνα, φαινόμενο που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, στο 69 % των υποθέσεων ασύλου από την Ερυθραία χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 27 % των αιτούντων έλαβαν επικουρική προστασία, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των διώξεων στην Ερυθραία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία υποστηρίζει τη διαδικασία του Χαρτούμ (μια πρωτοβουλία της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 2014 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων), η οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων του δικαστικού σώματος και της ευαισθητοποίησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλυτώσουν από την καταπιεστική κυβέρνηση και την υποχρεωτική στρατολόγηση, η οποία συχνά αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία, με τους περισσότερους Ερυθραίους να υπηρετούν επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα όσων υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους παραμένουν σε κατάσταση δουλείας, κατά την οποία οποιαδήποτε εργασία, αίτηση πρόσληψης ή δυνατότητα οικογενειακής ζωής είναι ελεγχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 400 000 άτομα βρίσκονται επί του παρόντος σε απεριόριστη αναγκαστική στρατιωτική θητεία και πολλοί από αυτούς πέφτουν θύματα αναγκαστικής εργασίας, με μικρή ή καθόλου πληρωμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κληρωτοί αναγκάζονται να υπομείνουν οικιακή δουλεία και σεξουαλική κακοποίηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών επικρατούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες όχι μόνο διατρέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο σεξουαλικής βίας στον στρατό και στα στρατόπεδα εκπαίδευσης, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 89 % των κοριτσιών στην Ερυθραία έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2007, η κυβέρνηση εξέδωσε διακήρυξη με την οποία κατέστησε τον FGM έγκλημα, απαγόρευσε την πρακτική και χρηματοδότησε κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτροπή του·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς επεκτείνει τον ολοκληρωτικό έλεγχό του και στην κοινότητα της διασποράς μέσω της επιβολής φόρου εισοδήματος ομογενών 2 % , και με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις κοινότητες της διασποράς και στοχοθέτηση των οικογενειών που παραμένουν στην Ερυθραία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2011 το καθεστώς της Ερυθραίας αρνήθηκε ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης λιμών. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον έτος ιδιαίτερα σοβαρή ξηρασία πλήττει το σύνολο της Ανατολικής Αφρικής και προξενεί ανησυχία για την κατάσταση στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, 1,5 εκατομμύρια Ερυθραίοι πλήττονταν τον Ιανουάριο του 2017 από την επισιτιστική ανασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 15 000 παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός της Ερυθραίας σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2016, παρά τις σοβαρές ανησυχίες και την αντίδραση του Κοινοβουλίου, υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ερυθραία ένα νέο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα (ΕΣΚΤ) στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, με προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες θα πρέπει να επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να δώσει τέλος στην φυλάκιση οπαδών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και αθώων πολιτών· ζητεί να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων όλοι οι κρατούμενοι συνείδησης στην Ερυθραία, ιδίως ο Dawit Isaak και οι άλλοι δημοσιογράφοι που κρατούνται από τον Σεπτέμβριο του 2001, καθώς και ο Abune Antonios· ζητεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τύχη και τη θέση όλων όσων στερούνται σωματικής ελευθερίας·

2.  υπενθυμίζει την απόφαση της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα και Λαϊκά Δικαιώματα του Μαΐου του 2017 και ζητεί από την Ερυθραία να επιβεβαιώσει αμέσως το καλώς έχειν του Dawit Isaak, να τον απελευθερώσει, να του επιτρέψει να συναντηθεί με την οικογένειά του και τους νομικούς εκπροσώπους του και να τον αποζημιώσει για τα έτη φυλάκισης· επιπλέον, καλεί την Ερυθραία να άρει την απαγόρευση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, όπως απεφάνθη και η Αφρικανική Επιτροπή·

3.  διαπιστώνει ότι η Ερυθραία, αρνούμενη να σεβαστεί την απόφαση της Αφρικανικής Επιτροπής, συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στην οικογένεια, και ότι κάθε χώρα οφείλει να σέβεται τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να απελευθερώσει τον Abune Antonios, να του επιτρέψει να επιστρέψει στη θέση του Πατριάρχη και να παύσει την παρέμβασή του στις ειρηνικές θρησκευτικές πρακτικές στη χώρα· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας ή δυσμενή διάκριση λόγω θρησκεύματος·

5.  ζητεί δίκαιες δίκες για τους κατηγορούμενους, και την κατάργηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ταπεινωτικής μεταχείρισης, ιδίως όσον αφορά περιορισμούς σε τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας που έχει για τη διερεύνηση των εξωδικαστικών εκτελέσεων·

6.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ότι πολλές από τις δραστηριότητές της συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι, αν και η Ερυθραία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πολλές διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης αντικατοπτρίζουν το διεθνές εθιμικό δίκαιο που δεσμεύει την Ερυθραία· υπογραμμίζει την υποστήριξή του στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και τη διεξοδική διερεύνηση των ισχυρισμών για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τις αρχές της Ερυθραίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίωξη όλων των υπευθύνων·

7.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις εργασίες του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ερυθραία· ζητεί από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση στην Ερυθραία και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

8.  απαιτεί από την Ερυθραία να σεβαστεί πλήρως και να θέσει πάραυτα σε εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και να συμμορφωθεί απολύτως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και από τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, που αμφότερα απαγορεύουν τα βασανιστήρια· παρατηρεί με ανησυχία ότι παράγοντες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, υφίστανται σοβαρούς περιορισμούς από τον κυβερνητικό έλεγχο· αναγνωρίζει ότι η έλλειψη οποιασδήποτε διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας εθνικού προϋπολογισμού, καθιστά αδύνατο τον δημοσιονομικό έλεγχο·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιτρέψει τη δημιουργία άλλων πολιτικών κομμάτων ως πρωταρχικό εργαλείο προώθησης της δημοκρατίας στη χώρα και ζητεί οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λειτουργούν ελεύθερα εντός της χώρας·

10.  υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με την Ερυθραία διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να εξακριβώσει την ΕΕ να εξακριβώσει την αιρεσιμότητα της βοήθειάς της, καθώς και ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας θα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια της ΕΕ στην Ερυθραία· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία ώστε να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας τηρεί τις υποχρεώσεις της για προστασία και εγγύηση των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων, εξετάζοντας την έναρξη διαβουλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού· ζητεί να έχει λεπτομερή και ολοκληρωμένη εκτίμηση των κονδυλίων που διατέθηκαν για την Ερυθραία και που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

11.  καταγγέλλει την επανέναρξη των μεγάλων ενισχύσεων της ΕΕ στην Ερυθραία, και ιδίως την έγκριση του ΕΕΠ για την Ερυθραία, ύψους 200 εκατομμυρίων EUR· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις ελέγχου με το Κοινοβούλιο, να εξετάσει προσεκτικά τις ανησυχίες και τις προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο και να εγγυηθεί την κοινοποίησή τους στην επιτροπή του ΕΤΑ· πιστεύει ότι η Επιτροπή του ΕΤΑ θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τις παλαιότερες συστάσεις του Κοινοβουλίου να μην εγκρίνει το ΕΕΠ και να μη συμμετάσχει σε περαιτέρω συζητήσεις·

12.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν θα επωφεληθεί από την χορηγούμενη χρηματοδότηση αλλά ότι αυτή θα προορίζεται αποκλειστικά και με διαφάνεια για την κάλυψη των αναγκών των λαού της Ερυθραίας για ανάπτυξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και ασφάλεια, καθώς και την ελευθερία του λόγου, του τύπου και του συνέρχεσθαι· προτρέπει την ΕΕ να διασφαλίσει την υπό όρους χορήγηση της πρόσφατα εγκριθείσας βοήθειας, και να διασφαλίσει επίσης ότι το ΕΕΠ υποστηρίζει την Ερυθραία κατά τη διεξαγωγή μιας σημαντικής αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική της, προκειμένου η ενέργεια να καταστεί προσιτή για όλους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί· πιστεύει, επιπλέον, ότι η συνιστώσα του ΕΕΠ που αφορά τη διακυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην υλοποίηση των συστάσεων της παγκόσμιας περιοδικής επισκόπησης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  απαιτεί σαφείς εγγυήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Ερυθραίας ότι θα εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και θα διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την 18η σύνοδο της ομάδας εργασίας για την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση (UPR), που αποδέχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να επανεκτιμήσει τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ερυθραίας και την αναπτυξιακή της βοήθεια προς τη χώρα σε απάντηση των χαμηλών επιδόσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να δημοσιεύει τα απτά αποτελέσματα που απέδωσαν τα προγράμματα βοήθειας τα τελευταία χρόνια· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα, ιδίως μέσω της Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές της Ερυθραίας τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους·

15.  υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι η Ερυθραία πρέπει να επιτρέψει σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών, ανεμπόδιστη πρόσβαση στη χώρα, για να παρακολουθούν την πρόοδο· καλεί μετ' επιτάσεως την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, να στηρίξει ενεργά την ανανέωση της θητείας του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Ερυθραίας να προβεί επειγόντως σε μεταρρυθμίσεις όπως η χαλάρωση του μονοκομματικού κράτους, η επαναλειτουργία της Εθνοσυνέλευσης και η διεξαγωγή των εκλογών·

16.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά της εκ μέρους της Ερυθραίας εφαρμογής του φόρου διασποράς όσων διαμένουν στο έδαφός τους, σύμφωνα με την απόφαση 2023 (2011) του ΣΑΗΕ· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ότι το δικαίωμα κάποιου να φεύγει από τη χώρα του κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία και να σταματήσει να συλλέγει τον «φόρο διασποράς» από τους Ερυθραίους που ζουν στο εξωτερικό· καλεί την κυβέρνηση να θέσει τέλος σε πολιτικές «ενοχοποίησης λόγω σχέσης με ορισμένα πρόσωπα» που στοχοποιούν τα μέλη της οικογένειας όσων αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία, επιχειρούν να διαφύγουν από την Ερυθραία ή δεν καταβάλλουν το 2 % του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση της Ερυθραίας στους εκπατρισθέντες πολίτες της·

17.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να σεβαστεί τις διατάξεις περί στρατιωτικής θητείας, να παύσει να χρησιμοποιεί τους πολίτες της ως εργατικό δυναμικό για καταναγκαστική εργασία, να σταματήσει να επιτρέπει σε ξένες εταιρίες να χρησιμοποιούν τους στρατευμένους έναντι αμοιβής, να επιτρέψει τη δυνατότητα στους αντιρρησίες συνειδήσεως να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και να διασφαλίσει την προστασία των ατόμων που υπηρετούν τη θητεία τους·

18.  υπενθυμίζει στην Ερυθραία τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των συμβάσεων της ΔΟΕ, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών ενώσεων να οργανώνονται, να διαδηλώνουν ειρηνικά, να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις, και να κάνουν εκστρατεία για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να καταργήσει την πολιτική βάσει της οποίας απαγορεύονται οι ΜΚΟ που έχουν λιγότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς· εκφράζει την ανησυχία του για την ενδημική σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτικής και διαφθοράς στην Ερυθραία· καταδικάζει τις ξένες εταιρείες που είναι συνένοχες στη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και ζητεί από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην Ερυθραία να συμβάλουν για τη βελτίωση της λογοδοσίας, της δέουσας επιμέλειας και των συστημάτων υποβολής εκθέσεων·

19.  σημειώνει τις προσπάθειες της ΕΕ να συνεργαστεί με την Ερυθραία στον τομέα της μετανάστευσης· επισημαίνει τα πολύ υψηλά ποσοστά που παρατηρούνται όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου ή επικουρικής προστασίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε πολίτες της Ερυθραίας, και παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να μην επιστρέψουν Ερυθραίους που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να σεβαστούν την αρχή της μη επαναπροώθησης, και τους υπενθυμίζει ότι οι επαναπατρισθέντες αιτούντες άσυλο ενδέχεται να φυλακιστούν αυθαίρετα και να υποβληθούν σε βασανιστήρια ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να εγκαταλείψουν την χώρα·

20.  παροτρύνει την Ερυθραία να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (HRC) να συνεργαστεί με την Ερυθραία στην ανάπτυξη ικανοτήτων στο δικαστικό σύστημα με τη διοργάνωση σεμιναρίων και κατάρτισης για δικαστές και δικηγόρους στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής πορείας· λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι μία αντιπροσωπεία από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΣΑΔ θα επισκεφθεί την Ερυθραία τον Ιούλιο του 2017, και καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει αναφορά σχετικά με όσα υποπέσουν στην αντίληψή της και να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της χώρας και ιδίως στις φυλακές, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν εγκαταστάσεις και να συντάξει σχετική έκθεση·

21.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις ισχύουσες σήμερα καταστροφικές κλιματικές συνθήκες στο Κέρας της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, και τον σοβαρό κίνδυνο επισιτιστικής και ανθρωπιστικής κρίσης που αυτές συνεπάγονται· ζητεί από την ΕΕ, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, να αναβαθμίσει την υποστήριξή της στους πληττόμενους πληθυσμούς και να διασφαλίσει τη χορήγηση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την παροχή συνδρομής·

22.  καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης της Ερυθραίας να αφαιρεί αυθαίρετα την ιθαγένεια, και ζητεί όλοι οι πολίτες της Ερυθραίας να τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης από το νόμο· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαιοσύνης στην Ερυθραία, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τερματίζοντας την αυταρχική εξουσία που ασκείται με τον φόβο των αυθαίρετων κρατήσεων σε απομόνωση, των βασανιστηρίων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στις αρχές της Ερυθραίας.

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 146.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0090.
(3) ΕΕ L 51 της 2.3.2010, σ. 19.
(4) ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 74.
(5) ΕΕ L 282 της 16.10.2012, σ. 46.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου