6. září 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
WORD 81k
Právní upozornění - Ochrana soukromí