6. september 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
PARANDUS
6. juulil 2017. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, mis käsitleb Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
WORD 81k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika