2017. gada 6. septembris
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
WORD 84k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika