6 września 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 6 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ ... w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
WORD 84k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności