6 septembrie 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
RECTIFICARE
la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
WORD 83k
Notă juridică - Politica de confidențialitate