Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0338(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0225/2017

Testi mressqa :

A8-0225/2017

Dibattiti :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Testi adottati :

P8_TA(2017)0314

Testi adottati
PDF 535kWORD 79k
Il-Ħamis, 6 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2017 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0686),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0035/2017),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015(1) u tas-6 ta' Lulju 2016(2) dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0225/2017),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jistieden lill-Kunsill iqis il-possibbiltà ta' tneħħija gradwali tal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati(3) wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva proposta u b'hekk jissaħħaħ l-approċċ ikkoordinat tal-Unjoni għas-soluzzjoni tat-tilwim permezz tad-Direttiva proposta;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Sitwazzjonijiet, li fihom Stati Membri differenti jintaxxaw l-istess introjtu jew kapital darbtejn jistgħu joħolqu ostakoli tat-taxxa serji għan-negozji li joperaw bejn il-fruntieri. Minbarra li joħolqu piż tat-taxxa eċċessiv għan-negozji, x'aktarx jikkawżaw distorsjonijiet u ineffiċjenzi ekonomiċi kif ukoll impatt negattiv fuq l-investiment u t-tkabbir transfruntiera.
(1)  Abbażi tal-prinċipju ta' tassazzjoni ġusta u effettiva, il-kumpaniji kollha jridu jħallsu s-sehem tagħhom f'dak li jirrigwarda taxxi fejn huma ġġenerati profitti u qligħ, iżda t-tassazzjoni doppja u n-nontassazzjoni doppja jridu jiġu evitati. Sitwazzjonijiet, li fihom Stati Membri differenti jintaxxaw l-istess introjtu jew kapital darbtejn jistgħu joħolqu ostakoli tat-taxxa serji, b'mod speċjali għan-negozji żgħar u ta' daqs medju li joperaw bejn il-fruntieri bir-riżultat li jkollhom impatt negattiv fuq il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Minbarra li joħolqu piż tat-taxxa eċċessiv, nuqqas ta' ċertezza tad-dritt u spejjeż bla bżonn għan-negozji, x'aktarx jikkawżaw distorsjonijiet u ineffiċjenzi ekonomiċi. Barra minn hekk, huma għandhom impatt negattiv fuq l-investiment u t-tkabbir transfruntiera.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdid)
(1a)  Fil-25 ta' Novembru 2015, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, fejn huwa kkontesta l-utilità tal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati1a ("il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni") u kkunsidra li dan l-istrument jenħtieġ li jkun riorganizzat u jsir aktar effiċjenti, jew sostitwit b'mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim tal-Unjoni bi proċeduri ta' ftehim reċiproku aktar effettiv. Fis-6 ta' Lulju 2016, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, li fiha enfasizza li l-istabbiliment ta' qafas ta' żmien ċar għall-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim huwa essenzjali għat-titjib tal-effettività tas-sistemi.
___________
1a ĠU L 225, 20.8.1990, p. 10.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdid)
(1b)   Fis-16 ta' Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar id-dħul tat-trasparenza, tal-koordinazzjoni u tal-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa korporattiva fi ħdan l-Unjoni, fejn stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni għat-titjib tat-tilwim transfruntier dwar it-tassazzjoni fl-Unjoni, b'attenzjoni mhux biss għal każijiet ta' tassazzjoni doppja iżda wkoll għan-nontassazzjoni doppja. Huwa talab ukoll li jkun hemm regoli aktar ċari, skedi ta' żmien aktar stretti u aktar trasparenza.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 1c (ġdid)
(1c)   It-tentattivi għall-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja spiss wasslu għal "nontassazzjoni doppja", fejn permezz tal-prattika tal-erożjoni tal-bażi tat-taxxa u t-trasferiment tal-profitti, il-kumpaniji rnexxielhom ikollhom il-profitti tagħhom intaxxati f'dawk l-Istati Membri li għandhom it-taxxi korporattivi qrib iż-żero. Dik il-prattika kontinwa xxekkel il-kompetizzjoni, tagħmel ħsara lill-intrapriżi domestiċi u ddgħajjef it-tassazzjoni, għad-detriment tat-tkabbir u l-impjiegi.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Għal din ir-raġuni, huwa neċessarju li l-mekkaniżmi disponibbli fl-Unjoni jassiguraw is-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja u l-eliminazzjoni effettiva tat-tassazzjoni doppja involuta.
(2)  Il-proċeduri attwali għas-soluzzjoni tat-tilwim huma twal wisq, għaljin u spiss ma jwasslux għal ftehim, b'xi każijiet ma jirċievu l-ebda rikonoxximent. Xi negozji attwalment jaċċettaw it-tassazzjoni doppja minflok ma jonfqu l-flus u jinvestu l-ħin fi proċeduri ta' piż biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja. Għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li l-mekkaniżmi disponibbli fl-Unjoni jassiguraw soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja li hija effettiva, rapida u infurzabbli u l-eliminazzjoni effettiva u fil-ħin tat-tassazzjoni doppja involuta, b'komunikazzjoni regolari u effettiva lill-kontribwenti.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Il-mekkaniżmi attwalment eżistenti previsti fi trattati bilaterali dwar it-taxxa, ma jiksbux il-provvediment ta' ħelsien sħiħ mit-tassazzjoni doppja fil-ħin fil-każijiet kollha. Il-Konvenzjoni eżistenti dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja in konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (90/436/KEE)7("il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni") għandha kamp ta' applikazzjoni limitat billi tapplika biss għat-tilwim dwar l-ipprezzar ta' trasferiment u l-attribuzzjoni tal-profitt lil stabbilimenti permanenti. L-eżerċizzju ta' monitoraġġ imwettaq bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni żvela xi nuqqasijiet importanti, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għall-proċedura u t-tul u l-konklużjoni effettiva tal-proċedura.
(3)  Il-mekkaniżmi attwalment eżistenti previsti fi trattati bilaterali dwar it-tassazzjoni doppja, ma jiksbux il-provvediment ta' ħelsien sħiħ mit-tassazzjoni doppja fil-ħin fil-każijiet kollha. Il-mekkaniżmi previsti f'dawk it-trattati huma, fil-maġġoranza tal-każijiet, twal, għaljin, diffiċli biex jiġu aċċessati u mhux dejjem iwasslu għal ftehim. Il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni għandha kamp ta' applikazzjoni limitat billi tapplika biss għat-tilwim dwar l-ipprezzar ta' trasferiment u l-attribuzzjoni tal-profitt lil stabbilimenti permanenti. L-eżerċizzju ta' monitoraġġ imwettaq bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni żvela xi nuqqasijiet importanti, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għall-proċedura, nuqqas ta' rimedji ġuridiċi, it-tul u n-nuqqas ta' konklużjoni finali vinkolanti effettiva tal-proċedura. Dawn in-nuqqasijiet jirrappreżentaw ostaklu għall-investiment u jenħtieġ li jiġu eliminati.
_________________
7 ĠU L 225, 20.8.1990, p. 10.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdid)
(3a)   Sabiex jiġi ffurmat ambjent tat-taxxa ġust, ċar u stabbli u biex jitnaqqas it-tilwim dwar it-tassazzjoni fi ħdan is-suq intern, tal-inqas, hija meħtieġa xi konverġenza minima fil-politiki dwar it-taxxa korporattiva. L-introduzzjoni ta' bażi komuni kkonsolidata għat-taxxa korporattiva kif proposta mill-Kummissjoni1a hija l-aktar mod effettiv biex jiġi eliminat ir-riskju ta' tassazzjoni korporattiva doppja.
______________
1a Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) (COM(2016)0683).
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Sabiex jinħoloq ambjent tat-taxxa aktar ġust, jeħtieġ li jittejbu r-regoli dwar it-trasparenza u li jissaħħu l-miżuri kontra l-evitar tat-taxxa. Fl-istess ħin fl-ispirtu ta' sistema ta' tassazzjoni ġusta, huwa neċessarju li jiġi assigurat li l-kontribwenti ma jiġux intaxxati darbtejn fuq l-istess introjtu u li l-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim ikunu komprensivi, effettivi u sostenibbli. Huwa neċessarju wkoll it-titjib fil-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja sabiex iwieġeb għar-riskju ta' żieda fl-għadd ta' tilwim dwar it-tassazzjoni doppja jew it-tassazzjoni multipla fir-rigward ta' ammonti kbar potenzjali minħabba prattiki ta' awditjar aktar regolari u ffukati stabbiliti mill-amministrazzjonijiet tat-taxxa.
(4)  Sabiex jinħoloq ambjent tat-taxxa aktar ġust għall-intrapriżi attivi fl-Unjoni, jeħtieġ li jittejbu r-regoli dwar it-trasparenza u li jissaħħu l-miżuri kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa kemm fil-livell nazzjonali, dak tal-Unjoni u globalment. L-evitar tan-nontassazzjoni doppja jrid jibqa' prijorità tal-Unjoni. Fl-istess ħin fl-ispirtu ta' sistema ta' tassazzjoni ġusta, huwa neċessarju li jiġi assigurat li l-kontribwenti ma jiġux intaxxati darbtejn fuq l-istess introjtu u li l-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim ikunu komprensivi, effettivi u sostenibbli. Huwa vitali wkoll it-titjib fil-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja sabiex iwieġeb għar-riskju ta' żieda fl-għadd ta' tilwim dwar it-tassazzjoni doppja jew it-tassazzjoni multipla fir-rigward ta' ammonti kbar potenzjali minħabba prattiki ta' awditjar aktar regolari u ffukati stabbiliti mill-amministrazzjonijiet tat-taxxa.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Għalhekk, -introduzzjoni ta' qafas effettiv u effiċjenti għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-taxxa, li jassigura ċ-ċertezza tad-dritt u ambjent favorevoli għan-negozju u għall-investimenti, hija azzjoni kruċjali sabiex tinkiseb sistema tat-taxxa korporattiva ġusta u effiċjenti fl-Unjoni. Il-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja għandhom joħolqu wkoll qafas armonizzat u trasparenti għas-soluzzjoni ta' kwistjonijiet dwar it-tassazzjoni doppja u b'hekk jipprovdu benefiċċji għall-kontribwenti kollha.
(5)  Għalhekk, introduzzjoni ta' qafas effettiv u effiċjenti għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-taxxa, li jassigura ċ-ċertezza tad-dritt u li jappoġġja l-investimenti, hija azzjoni kruċjali sabiex tinkiseb sistema tat-taxxa korporattiva ġusta u effiċjenti fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiddedikaw livell adegwat ta' riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji lill-awtoritajiet kompetenti għal dan il-għan.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdid)
(5a)  L-Unjoni għandha l-potenzjal li ssir mudell u mexxej globali f'termini ta' trasparenza u koordinazzjoni fiskali. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja joħolqu wkoll qafas armonizzat u trasparenti għas-soluzzjoni ta' kwistjonijiet dwar it-tassazzjoni doppja u b'hekk jipprovdu benefiċċji lill-kontribwenti kollha. Sakemm ma jkunx ippruvat mill-kontribwenti kkonċernati li xi informazzjoni sensittiva kummerċjali, industrijali jew professjonali fid-deċiżjoni jenħtieġ li ma tiġix ippubblikata, id-deċiżjonijiet kollha finali jenħtieġ li jiġu ppubblikati fl-intier tagħhom u jkunu disponibbli mill-Kummissjoni f'format ta' dejta komuni anke fuq paġna web amministrata b'mod ċentrali. Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet finali hija fl-interess pubbliku peress li ttejjeb il-fehim ta' kif ir-regoli jenħtieġ li jiġu interpretati u applikati. Din id-Direttiva tiżviluppa l-potenzjal sħiħ tagħha biss meta regoli simili jiġu implimentati wkoll f'pajjiżi terzi. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ ukoll it-twaqqif ta' mekkaniżmi vinkolanti għas-soluzzjoni tat-tilwim anke fil-livell internazzjonali.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdid)
(5b)   Jenħtieġ li qafas aktar effettiv u effiċjenti jinkludi l-possibbiltà għall-Istati Membri biex jipproponu mekkaniżmi alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim li jqisu aħjar il-karatteristiċi speċifiċi tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u li jistgħu jirriżultaw f'inqas spejjeż, inqas burokrazija, aktar effiċjenza u l-eliminazzjoni aktar rapida tat-tassazzjoni doppja.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  L-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja għandha tinkiseb permezz ta' proċedura li bħala l-ewwel pass, il-każ jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri kkonċernati bil-għan li t-tilwima tiġi solvuta permezz tal-Proċedura ta' Ftehim Reċiproku. Jekk ma jintlaħaqx ftehim f'perjodu ta' żmien speċifiku, , il-każ għandu jiġi ppreżentat lil Kummissjoni Konsultattiva jew lil Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, magħmula kemm minn rappreżentanti tal-awtoritajiet tat-taxxa kkonċernati kif ukoll minn persuni indipendenti ta' reputazzjoni. L-awtoritajiet tat-taxxa għandhom jieħdu deċiżjoni vinkolanti finali b'referenza għall-opinjoni tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim.
(6)  L-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja għandha tinkiseb permezz ta' proċedura li hija sempliċi biex tużaha. Bħala l-ewwel pass, il-każ jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri kkonċernati bil-għan li t-tilwima tiġi solvuta permezz tal-Proċedura ta' Ftehim Reċiproku. Jekk ma jintlaħaqx ftehim f'perjodu ta' żmien speċifiku, , il-każ għandu jiġi ppreżentat lil Kummissjoni Konsultattiva jew lil Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, magħmula kemm minn rappreżentanti tal-awtoritajiet tat-taxxa kkonċernati kif ukoll minn persuni indipendenti ta' reputazzjoni li isimhom ser jidher fuq lista ta' persuni indipendenti ta' reputazzjoni li tkun disponibbli għall-pubbliku. L-awtoritajiet tat-taxxa għandhom jieħdu deċiżjoni vinkolanti finali b'referenza għall-opinjoni tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdid)
(7a)   Il-proċedura prevista f'din id-Direttiva għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja tikkonsisti minn, fost possibilitajiet oħra, soluzzjoni tat-tilwim għall-kontribwent. Dan jinkludi proċeduri ta' ftehim reċiproku skont konvenzjonijiet ta' ftehim bilaterali dwar it-taxxa doppja jew skont il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-proċedura għas-soluzzjoni tat-tilwim stipulata f'din id-Direttiva tingħata prijorità fuq il-possibilitajiet l-oħra, peress li din tipprovdi approċċ ikkoordinat madwar l-Unjoni kollha, li jinkludi regoli ċari u infurzabbli, obbligu li tiġi eliminata t-tassazzjoni doppja u perjodu ta' żmien speċifiku.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdid)
(7b)   Fil-preżent, mhuwiex ċar kif din id-Direttiva tirrelata ma' dispożizzjonijiet eżistenti dwar l-arbitraġġ fi ftehimiet bilaterali dwar it-taxxa u l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tal-Unjoni eżistenti. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkjarifika dawk ir-relazzjonijiet sabiex il-kontribwenti jkunu jistgħu, jekk applikabbli, jagħżlu l-proċedura l-aktar adatta għall-iskop tagħhom.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 7c (ġdid)
(7c)   Numru kbir ta' każijiet ta' tassazzjoni doppja jinvolvu pajjiżi terzi. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni timpenja ruħha sabiex toħloq qafas globali, preferibbilment fil-kuntest tal-OECD. Sakemm dan il-qafas tal-OECD ikun twettaq, jenħtieġ li l-Kummissjoni timmira għal proċedura ta' ftehim vinkolanti obbligatorja, minflok dik volontarja attwali, għall-każijiet kollha ta' tassazzjoni doppja transfruntiera potenzjali.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdid)
(10a)   Jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jiġi estiż mill-aktar fis possibbli. Id-Direttiva tipprovdi biss qafas għas-soluzzjoni ta' tilwim dwar it-tassazzjoni doppja tal-profitti tan-negozju. It-tilwim dwar it-tassazzjoni doppja fuq l-introjtu, bħal pensjonijiet u salarji, ma tressaqx taħt il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, filwaqt li l-impatt fuq individwi jista' jkun sinifikanti. Interpretazzjoni differenti ta' ftehim dwar it-taxxa mill-Istati Membri tista' twassal għal tassazzjoni doppja ekonomika, pereżempju jekk Stat Membru wieħed jinterpreta sors ta' introjtu bħala salarju filwaqt li l-Istat Membru l-ieħor jinterpreta l-istess sors ta' introjtu bħala profitt. Għalhekk, id-differenzi fl-interpretazzjoni bejn l-Istati Membri fir-rigward tat-tassazzjoni fuq l-introjtu jenħtieġ li jiddaħħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva wara perjodu ta' ħames snin u l-Istati Membri għandhom jipprovdu input xieraq lill-Kummissjoni biex jappoġġaw din ir-reviżjoni,
(11)  Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva wara perjodu ta' ħames snin, inkluża valutazzjoni dwar jekk id-Direttiva jenħtieġ li tkompli tiġi applikata jew emendata. L-Istati Membri għandhom jipprovdu input xieraq lill-Kummissjoni biex jappoġġaw din ir-reviżjoni. Fit-tmiem tar-reviżjoni tagħha, il-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluża valutazzjoni tal-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, biex jiġu koperti s-sitwazzjonijiet ta' tassazzjoni doppja transfruntiera kollha u n-nontassazzjoni doppja u, jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva ta' emenda.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4
Din id-Direttiva ma għandhiex tipprekludi l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tad-dispożizzjonijiet ta' ftehimiet internazzjonali meta dan ikun meħtieġ għall-prevenzjoni tal-evażjoni tat-taxxa, tal-frodi tat-taxxa jew tal-abbuż.
Din id-Direttiva ma għandhiex tipprekludi l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tad-dispożizzjonijiet ta' ftehimiet internazzjonali meta dan ikun meħtieġ għall-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, tal-frodi tat-taxxa jew tal-abbuż.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  Kull kontribwent soġġett għal tassazzjoni doppja għandu jkollu d-dritt li jissottometti lment li fih jitlob is-soluzzjoni tat-tassazzjoni doppja lil kull waħda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati fi żmien tliet snin minn meta jirċievi l-ewwel notifika tal-azzjoni li tirriżulta f'tassazzjoni doppja, irrispettivament minn jekk jużax ir-rimedji disponibbli fil-liġi nazzjonali ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati. Il-kontribwent għandu jindika fl-ilment tiegħu lil kull awtorità kompetenti rispettiva l-Istati Membri l-oħra li jkunu kkonċernati.
1.  Kull kontribwent soġġett għal tassazzjoni doppja għandu jkollu d-dritt li jissottometti lment li fih jitlob is-soluzzjoni tat-tassazzjoni doppja lil kull waħda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati fi żmien tliet snin minn meta jirċievi l-ewwel notifika tal-azzjoni li tirriżulta f'tassazzjoni doppja, irrispettivament minn jekk jużax ir-rimedji disponibbli fil-liġi nazzjonali ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati. Il-kontribwent għandu jissottometti l-ilment liż-żewġ awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati fl-istess waqt u jindika fl-ilment tiegħu lil kull awtorità kompetenti rispettiva l-Istati Membri l-oħra li jkunu kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tospita punt ċentrali ta' kuntatt fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li jkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku b'informazzjoni ta' kuntatt aġġornata għal kull awtorità kompetenti u ħarsa ġenerali sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u t-trattati dwar it-taxxa applikabbli.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2
2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonfermaw ir-riċevuta tal-ilment fi żmien xahar minn meta jirċievu l-ilment. Huma għandhom jinfurmaw ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati dwar ir-riċevuta tal-ilment.
2.  Kull awtorità kompetenti għandha tikkonferma r-riċevuta tal-ilment bil-miktub u tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati fi żmien ġimagħtejn mir-riċevuta tal-ilment.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a
(a)  l-isem, l-indirizz, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa u informazzjoni oħra neċessarja għall-identifikazzjoni tal-kontribwent(i) li jkun(u) ippreżenta(w) l-ilment lill-awtoritajiet kompetenti u ta' kwalunkwe kontribwent ieħor direttament affettwat;
(a)  l-isem, l-indirizz, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa u informazzjoni oħra neċessarja għall-identifikazzjoni tal-kontribwent(i) li jkun(u) ippreżenta(w) l-ilment lill-awtoritajiet kompetenti u ta' kwalunkwe kontribwent ieħor direttament affettwat skont l-aħjar għarfien tal-ilmentatur;
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d
(d)   ir-regoli nazzjonali u t-trattati kontra t-tassazzjoni doppja applikabbli;
imħassar
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt e – punt iii
(iii)  impenn mill-kontribwent li jwieġeb bl-aktar mod sħiħ u malajr possibbli għat-talbiet xierqa kollha li jsiru minn awtorità kompetenti u li jipprovdi kwalunkwe dokumentazzjoni meta jintalab mill-awtoritajiet kompetenti;
(iii)  impenn mill-kontribwent li jwieġeb bl-aktar mod sħiħ u malajr possibbli għat-talbiet xierqa kollha li jsiru minn awtorità kompetenti u li jipprovdi kwalunkwe dokumentazzjoni meta jintalab mill-awtoritajiet kompetenti bl-awtoritajiet kompetenti jagħtu l-kunsiderazzjoni dovuta għal kwalunkwe restrizzjoni ta' aċċess għad-dokumenti mitluba u kwalunkwe dewmien ta' żmien estern;
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt f
(f)  kwalunkwe informazzjoni addizzjonali speċifika mitluba mill-awtoritajiet kompetenti.
(f)  kwalunkwe informazzjoni addizzjonali speċifika mitluba mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti għat-tilwim dwar it-tassazzjoni.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5
5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni u l-ammissibbiltà tal-ilment ta' kontribwent fi żmien sitt xhur minn meta jirċevuh. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-kontribwent u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bid-deċiżjoni tagħhom.
5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni u l-ammissibbiltà tal-ilment ta' kontribwent fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-ilment u jinfurmaw lill-kontribwent u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bil-miktub bid-deċiżjoni tagħhom fi żmien xahrejn.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jiddeċiedu li jaċċettaw l-ilment skont l-Artikolu 3(5), huma għandhom jagħmlu ħilithom biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja permezz ta' proċedura ta' rikonoxximent reċiproku fi żmien sentejn, li jibdew mill-aħħar notifika tad-deċiżjoni ta' wieħed mill-Istati Membri dwar l-aċċettazzjoni tal-ilment.
Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jiddeċiedu li jaċċettaw l-ilment skont l-Artikolu 3(5), huma għandhom jagħmlu ħilithom biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja permezz ta' proċedura ta' rikonoxximent reċiproku fi żmien sena, li jibdew mill-aħħar notifika tad-deċiżjoni ta' wieħed mill-Istati Membri dwar l-aċċettazzjoni tal-ilment.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Il-perjodu ta' sentejn imsemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jiġi estiż b'massimu ta' sitt xhur fuq talba tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru kkonċernat, jekk l-awtorità kompetenti li tagħmel it-talba tipprovdi ġustifikazzjoni bil-miktub. Dik l-estensjoni għandha tkun soġġetta għall-aċċettazzjoni mill-kontribwenti u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra.
Il-perjodu ta' sena msemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jiġi estiż b'massimu ta' tliet xhur fuq talba tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru kkonċernat, jekk l-awtorità kompetenti li tagħmel it-talba tipprovdi ġustifikazzjoni bil-miktub. Dik l-estensjoni għandha tkun soġġetta għall-aċċettazzjoni mill-kontribwenti u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  Ladarba l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja fi ħdan il-perjodu previst fil-paragrafu 1, kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha tittrażmetti dan il-ftehim lill-kontribwent bħala deċiżjoni li tkun vinkolanti fuq l-awtorità u infurzabbli mill-kontribwent, bil-kundizzjoni li l-kontribwent jirrinunzja d-dritt għal kwalunkwe rimedju domestiku. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi implimentata irrispettivament minn kwalunkwe limitu ta' żmien preskritt mil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati.
3.  Ladarba l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja fi ħdan il-perjodu previst fil-paragrafu 1, kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha, fi żmien ħamest ijiem, tittrażmetti dan il-ftehim lill-kontribwent bħala deċiżjoni li tkun vinkolanti fuq l-awtorità u infurzabbli mill-kontribwent, bil-kundizzjoni li l-kontribwent jirrinunzja d-dritt għal kwalunkwe rimedju domestiku. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi implimentata immedjatament irrispettivament minn kwalunkwe limitu ta' żmien preskritt mil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4
4.  Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati ma jkunux laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja fi ħdan il-perjodu previst fil-paragrafu 1, kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha tinforma lill-kontribwenti fejn tindika r-raġunijiet għaliex ma ntlaħaqx ftehim.
4.  Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati ma jkunux laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja fi ħdan il-perjodu previst fil-paragrafu 1, kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha tinforma lill-kontribwenti fi żmien xaharejn fejn tindika r-raġunijiet għaliex ma ntlaħaqx ftehim u tinforma lill-kontribwenti bl-għażliet tagħhom għall-appell, bl-informazzjoni ta' kuntatt rilevanti għall-korpi tal-appell.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li jiċħdu l-ilment meta l-ilment ma jkunx ammissibbli jew ma jkun hemm l-ebda tassazzjoni doppja jew ma jiġix irrispettat il-perjodu ta' tliet snin stabbilit fl-Artikolu 3(1).
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li jiċħdu l-ilment meta l-ilment ma jkunx ammissibbli jew ma jkun hemm l-ebda tassazzjoni doppja jew ma jiġix irrispettat il-perjodu ta' tliet snin stabbilit fl-Artikolu 3(1). L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-kontribwent bir-raġunijiet għaċ-ċaħda tal-ilment.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati ma jkunux ħadu deċiżjoni dwar l-ilment fi żmien sitt xhur wara li jirċievu lment minn kontribwent, l-ilment għandu jitqies daqslikieku ġie miċħud.
2.  Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati ma jkunux ħadu deċiżjoni dwar l-ilment fi żmien tliet xhur wara li jirċievu lment minn kontribwent, l-ilment għandu jitqies daqslikieku ġie miċħud u l-kontribwent għandu jkun innotifikat fi żmien xahar minn dak il-perjodu ta' tliet xhur.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  F'każ ta' ċaħda tal-ilment, il-kontribwent għandu jkollu d-dritt li jappella kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati skont ir-regoli nazzjonali.
3.  F'każ ta' ċaħda tal-ilment, il-kontribwent għandu jkollu d-dritt li jappella kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati skont ir-regoli nazzjonali. Il-kontribwent huwa intitolat iressaq ilment quddiem kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtorità kompetenti li lilha jsir l-appell għandha tinforma lill-awtorità kompetenti l-oħra dwar l-eżistenza tal-appell u ż-żewġ awtoritajiet kompetenti għandhom jikkoordinaw meta jipproċessaw l-appell. Fil-każ ta' SMEs, jekk l-appell jintlaqa', il-piż finanzjarju għandu jitħallas mill-awtorità kompetenti li inizjalment ċaħdet l-ilment.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tadotta deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà u l-aċċettazzjoni tal-ilment fi żmien sitt xhur mid-data ta' notifika tal-aħħar deċiżjoni li tiċħad l-ilment skont l-Artikolu 5(1) mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati. B'inadempjenza ta' kwalunkwe deċiżjoni notifikata fil-perjodu ta' sitt xhur, l-ilment jitqies li ġie miċħud.
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tadotta deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà u l-aċċettazzjoni tal-ilment fi żmien tliet xhur mid-data ta' notifika tal-aħħar deċiżjoni li tiċħad l-ilment skont l-Artikolu 5(1) mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati. B'inadempjenza ta' kwalunkwe deċiżjoni notifikata fi ħdan il-perjodu ta' tliet xhur, l-ilment jitqies li ġie miċħud.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Fejn il-Kummissjoni Konsultattiva tikkonferma l-eżistenza tat-tassazzjoni doppja u l-ammissibbiltà tal-ilment, il-proċedura ta' ftehim reċiproku prevista fl-Artikolu 4 għandha tinbeda fuq talba ta' waħda mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tinnotifika dik it-talba lill-Kummissjoni Konsultattiva, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra kkonċernati u lill-kontribwenti. Il-perjodu ta' sentejn previst fl-Artikolu 4(1) għandu jibda mid-data tad-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar l-aċċettazzjoni u l-ammissibbiltà tal-ilment.
Fejn il-Kummissjoni Konsultattiva tikkonferma l-eżistenza tat-tassazzjoni doppja u l-ammissibbiltà tal-ilment, il-proċedura ta' ftehim reċiproku prevista fl-Artikolu 4 għandha tinbeda fuq talba ta' waħda mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tinnotifika dik it-talba lill-Kummissjoni Konsultattiva, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra kkonċernati u lill-kontribwenti. Il-perjodu ta' sena previst fl-Artikolu 4(1) għandu jibda mid-data tad-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni Konsultattiva dwar l-aċċettazzjoni u l-ammissibbiltà tal-ilment.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tiġi stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati meta dawn ma jkunux laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja bil-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku fil-limitu ta' żmien previst fl-Artikolu 4(1).
Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati ma jkunux laħqu ftehim biex jeliminaw it-tassazzjoni doppja bil-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku fil-limitu ta' żmien previst fl-Artikolu 4(1), il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tressaq opinjoni dwar l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja skont l-Artikolu 13(1).
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tiġi stabbilita sa mhux aktar tard minn ħamsin jum kalendarju wara tmiem il-perjodu ta' sitt xhur previst fl-Artikolu 3(5), jekk il-Kummissjoni Konsultattiva tiġi stabbilita skont il-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tiġi stabbilita sa mhux aktar tard minn xahar wara tmiem il-perjodu ta' tliet xhur previst fl-Artikolu 3(5), jekk il-Kummissjoni Konsultattiva tiġi stabbilita skont il-paragrafu 1.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tiġi stabbilita sa mhux aktar tard minn ħamsin jum kalendarju wara tmiem il-perjodu previst fl-Artikolu 4(1) jekk il-Kummissjoni Konsultattiva tiġi stabbilita skont il-paragrafu 2.
Il-Kummissjoni Konsultattiva għandha tiġi stabbilita sa mhux aktar tard minn xahar wara tmiem il-perjodu previst fl-Artikolu 4(1) jekk il-Kummissjoni Konsultattiva tiġi stabbilita skont il-paragrafu 2.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Jekk l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tkun naqset milli taħtar mill-inqas persuna indipendenti waħda ta' reputazzjoni u s-sostitut tagħha, il-kontribwent jista' jitlob lill-qorti kompetenti f'dak l-Istat Membru biex taħtar persuna indipendenti u s-sostitut tagħha mil-lista msemmija fl-Artikolu 8(4).
Jekk l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tkun naqset milli taħtar mill-inqas persuna indipendenti waħda ta' reputazzjoni u s-sostitut tagħha, il-kontribwent jista' jitlob lill-qorti kompetenti f'dak l-Istat Membru biex taħtar persuna indipendenti u s-sostitut tagħha mil-lista msemmija fl-Artikolu 8(4) fi żmien tliet xhur.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha jkunu naqsu milli jagħmlu dan, il-kontribwent jista' jitlob lill-qrati kompetenti ta' kull Stat Membru biex jaħtru ż-żewġ persuni indipendenti ta' reputazzjoni skont it-tieni u t-tielet subparagrafi. Il-persuni indipendenti ta' reputazzjoni maħtura b'dan il-mod għandhom jaħtru l-president billi jtellgħuh bix-xorti mil-lista ta' persuni indipendenti li jikkwalifikaw bħala president skont l-Artikolu 8(4).
Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha jkunu naqsu milli jagħmlu dan, il-kontribwent jista' jitlob lill-qrati kompetenti ta' kull Stat Membru biex jaħtru ż-żewġ persuni indipendenti ta' reputazzjoni skont it-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 8(4). Il-Kummissjoni għandha tagħmel id-dettalji tal-qrati kompetenti ta' kull Stat Membru disponibbli b'mod ċar f'punt ta' informazzjoni ċentrali fuq is-sit web tagħha fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Il-persuni indipendenti ta' reputazzjoni maħtura b'dan il-mod għandhom jaħtru l-president billi jtellgħuh bix-xorti mil-lista ta' persuni indipendenti li jikkwalifikaw bħala president skont l-Artikolu 8(4).
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  Il-ħatra tal-persuni indipendenti u tas-sostituti tagħhom skont il-paragrafu 1 għandha tiġi riferuta lil qorti kompetenti ta' Stat Membru biss wara t-tmiem tal-perjodu ta' ħamsin jum imsemmi fl-Artikolu 6(4) u fi żmien ġimagħtejn wara t-tmiem ta' dak il-perjodu.
2.  Il-ħatra tal-persuni indipendenti u tas-sostituti tagħhom skont il-paragrafu 1 għandha tiġi riferuta lil qorti kompetenti ta' Stat Membru biss wara t-tmiem tal-perjodu ta' xahar imsemmi fl-Artikolu 6(4) u fi żmien ġimagħtejn wara t-tmiem ta' dak il-perjodu.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  Il-qorti kompetenti għandha tadotta deċiżjoni skont il-paragrafu 1 u tinnotifikaha lill-applikant. Il-proċedura applikabbli għall-qorti kompetenti biex taħtar il-persuni indipendenti meta l-Istati Membri jonqsu milli jaħtruhom għandha tkun l-istess bħal dik applikabbli skont ir-regoli nazzjonali fi kwistjonijiet ta' arbitraġġ ċivili u kummerċjali meta l-qrati jaħtru l-arbitri f'każijiet fejn il-partijiet jonqsu milli jaqblu f'dan ir-rigward. Il-qorti kompetenti għandha tinforma wkoll lill-awtoritajiet kompetenti li inizjalment ma jkunx inrexxielhom jistabbilixxu l-Kummissjoni Konsultattiva. Dan l-Istat Membru għandu jkollu d-dritt li jappella deċiżjoni tal-qorti, bil-kundizzjoni li jkollu d-dritt li jagħmel dan skont il-liġi nazzjonali tiegħu. F'każ ta' ċaħda, l-applikant għandu jkollu d-dritt li jappella kontra d-deċiżjoni tal-qorti skont ir-regoli proċedurali nazzjonali.
3.  Il-qorti kompetenti għandha tadotta deċiżjoni skont il-paragrafu 1 u tinnotifikaha lill-applikant fi żmien xahar. Il-proċedura applikabbli għall-qorti kompetenti biex taħtar il-persuni indipendenti meta l-Istati Membri jonqsu milli jaħtruhom għandha tkun l-istess bħal dik applikabbli skont ir-regoli nazzjonali fi kwistjonijiet ta' arbitraġġ ċivili u kummerċjali meta l-qrati jaħtru l-arbitri f'każijiet fejn il-partijiet jonqsu milli jaqblu f'dan ir-rigward. Il-qorti kompetenti għandha tinforma wkoll lill-awtoritajiet kompetenti li inizjalment ma jkunx inrexxielhom jistabbilixxu l-Kummissjoni Konsultattiva. Dan l-Istat Membru għandu jkollu d-dritt li jappella deċiżjoni tal-qorti, bil-kundizzjoni li jkollu d-dritt li jagħmel dan skont il-liġi nazzjonali tiegħu. F'każ ta' ċaħda, l-applikant għandu jkollu d-dritt li jappella kontra d-deċiżjoni tal-qorti skont ir-regoli proċedurali nazzjonali.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
(c)  persuna jew żewġ persuni indipendenti ta' reputazzjoni li għandhom jinħatru minn kull awtorità kompetenti mil-lista ta' persuni msemmija fil-paragrafu 4.
(c)  persuna jew żewġ persuni indipendenti ta' reputazzjoni li għandhom jinħatru minn kull awtorità kompetenti mil-lista ta' persuni msemmija fil-paragrafu 4, esklużi l-persuni proposti mill-Istati Membri tagħhom stess.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jaħtru r-rappreżentanti kif imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu fuq bażi permanenti.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b
(b)  meta dik il-persuna jkollha jew ikun kellha parteċipazzjoni importanti f'wieħed jew f'kull wieħed mill-kontribwenti, jew tkun jew kienet impjegata jew konsulenta ta' wieħed jew ta' kull wieħed mill-kontribwenti;
(b)  meta dik il-persuna jew xi ħadd fil-familja ta' dik il-persuna jkollha jew ikun kellha parteċipazzjoni importanti f'wieħed jew f'kull wieħed mill-kontribwenti, jew tkun jew kienet impjegata jew konsulenta ta' wieħed jew ta' kull wieħed mill-kontribwenti;
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Il-persuni indipendenti ta' reputazzjoni jridu jkunu ċittadini ta' Stat Membru u residenti fi ħdan l-Unjoni. Huma jridu jkunu kompetenti u indipendenti.
Il-persuni indipendenti ta' reputazzjoni jridu jkunu ċittadini ta' Stat Membru u residenti fi ħdan l-Unjoni, preferibbilment uffiċjali u impjegati taċ-ċivil li jaħdmu fil-qasam tal-liġi tat-taxxa jew membri ta' Qorti Amministrattiva. Huma jridu jkunu kompetenti, indipendenti, imparzjali u ta' integrità għolja.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-ismijiet tal-persuni indipendenti ta' reputazzjoni li jkunu nnominaw. Fin-notifika l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw liema mill-ħames persuni li jkunu innominaw jista' jinħatar bħala president. Huma għandhom jipprovdu wkoll lill-Kummissjoni b'informazzjoni sħiħa u aġġornata dwar l-isfond professjonali u akkademiku, il-kompetenza, l-għarfien espert u l-kunflitti ta' interess tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil fil-lista tal-persuni indipendenti.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-ismijiet tal-persuni indipendenti ta' reputazzjoni li jkunu nnominaw. Fin-notifika l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw liema mill-ħames persuni li jkunu innominaw jista' jinħatar bħala president. Huma għandhom jipprovdu wkoll lill-Kummissjoni b'informazzjoni sħiħa u aġġornata dwar l-isfond professjonali u akkademiku, il-kompetenza, l-għarfien espert u l-kunflitti ta' interess tagħhom. Tali informazzjoni għandha tiġi aġġornata f'każ ta' bidliet fil-curriculum vitae tal-persuni indipendenti. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil fil-lista tal-persuni indipendenti.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 3a (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-informazzjoni riferuta fit-tielet subparagrafu li tikkonċerna l-persuni indipendenti ta' reputazzjoni nnominati mill-Istati Membri. Kontrolli bħal dawn għandhom isiru fi żmien tliet xhur minn meta tiġi riċevuta l-informazzjoni mingħand l-Istati Membri. Fejn il-Kummissjoni jkollha dubji dwar l-indipendenza tal-persuni nnominati, hi tista' titlob lill-Istat Membru biex jipprovdi informazzjoni addizzjonali u, jekk id-dubji jippersistu, tista' titlob lill-Istat Membru biex ineħħi lil dik il-persuna mil-lista u jaħtar lil xi ħadd ieħor.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 3b (ġdid)
Il-lista ta' persuni indipendenti ta' reputazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu li jistabbilixxu Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim minflok il-Kummissjoni Konsultattiva biex tagħti opinjoni dwar l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja skont l-Artikolu 13.
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu li jistabbilixxu Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim minflok il-Kummissjoni Konsultattiva biex tagħti opinjoni dwar l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja skont l-Artikolu 13. Madankollu, l-użu tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim għandu jibqa' kemm jista' jkun eċċezzjonali.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim tista' tkun differenti fir-rigward tal-kompożizzjoni u tal-forma tagħha mill-Kummissjoni Konsultattiva u tapplika konċiljazzjoni, medjazzjoni, għarfien espert, aġġudikazzjoni jew kwalunkwe proċess jew metodu ieħor ta' soluzzjoni tat-tilwim biex issolvi t-tilwima.
2.  Il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim tista' tkun differenti fir-rigward tal-kompożizzjoni u tal-forma tagħha mill-Kummissjoni Konsultattiva u tapplika konċiljazzjoni, medjazzjoni, għarfien espert, aġġudikazzjoni jew kwalunkwe proċess jew metodu ieħor effettiv u rikonoxxut ta' soluzzjoni tat-tilwim biex issolvi t-tilwima.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4
4.  L-Artikoli 11 sa 15 għandhom japplikaw għall-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, ħlief ir-regoli dwar il-maġġoranza stabbiliti fl-Artikolu 13(3). L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu dwar regoli differenti dwar il-maġġoranza fir-Regoli ta' Funzjonament tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim.
4.  L-Artikoli 11 sa 15 għandhom japplikaw għall-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, ħlief ir-regoli dwar il-maġġoranza stabbiliti fl-Artikolu 13(3). L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu dwar regoli differenti dwar il-maġġoranza fir-Regoli ta' Funzjonament tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, dment li l-indipendenza tal-persuni maħtura biex isolvu t-tilwim u n-nuqqas ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess huma żgurati.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja
L-Istati Membri għandhom jipprovdu li fi żmien il-perjodu ta' ħamsin jum kalendarju kif previst fl-Artikolu 6(4), kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati tinnotifika lill-kontribwenti dwar dan li ġej:
L-Istati Membri għandhom jipprovdu li fi żmien il-perjodu ta' xahar kif previst fl-Artikolu 6(4), kull awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati tinnotifika lill-kontribwenti dwar dan li ġej:
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Id-data msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi stabbilita mhux aktar tard minn 6 xhur wara t-twaqqif tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim.
Id-data msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi stabbilita mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-twaqqif tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  Fin-nuqqas jew l-inkompletezza tan-notifika tar-Regoli ta' Funzjonament lill-kontribwenti, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-persuni indipendenti u l-president għandhom ilestu r-Regoli ta' Funzjonament skont l-Anness II u jibagħtuhom lill-kontribwent fi żmien ġimagħtejn mid-data ta' skadenza tal-ħamsin jum kalendarju prevista fl-Artikolu 6(4). Meta l-persuni indipendenti u l-president ma jaqblux dwar ir-Regoli ta' Funzjonament jew ma jinnotifikawhomx lill-kontribwenti, il-kontribwenti jistgħu jirreferu għall-qorti kompetenti tal-istat ta' residenza jew ta' stabbiliment tagħhom sabiex jisiltu l-konsegwenzi legali kollha u jimplimentaw ir-Regoli ta' Funzjonament.
3.  Fin-nuqqas jew l-inkompletezza tan-notifika tar-Regoli ta' Funzjonament lill-kontribwenti, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-persuni indipendenti u l-president għandhom ilestu r-Regoli ta' Funzjonament skont l-Anness II u jibagħtuhom lill-kontribwent fi żmien ġimagħtejn mid-data ta' skadenza tal-perjodu ta' xahar prevista fl-Artikolu 6(4). Meta l-persuni indipendenti u l-president ma jaqblux dwar ir-Regoli ta' Funzjonament jew ma jinnotifikawhomx lill-kontribwenti, il-kontribwenti jistgħu jirreferu għall-qorti kompetenti tal-istat ta' residenza jew ta' stabbiliment tagħhom sabiex jisiltu l-konsegwenzi legali kollha u jimplimentaw ir-Regoli ta' Funzjonament.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Għall-finijiet tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 6, il-kontribwenti ikkonċernati jistgħu jipprovdu lill-Kummissjoni Konsulattiva jew lill-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim kwalunkwe informazzjoni, evidenza jew dokumenti li jistgħu jkunu rilevanti għad-deċiżjoni. Il-kontribwenti u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni, evidenza jew dokumenti meta jintalbu mill-Kummissjoni Konsultattiva jew mill-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru jistgħu jirrifjutaw li jagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni Konsultattiva fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:
1.  Għall-finijiet tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 6, il-kontribwenti ikkonċernati għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni Konsulattiva jew lill-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim kwalunkwe informazzjoni, evidenza jew dokumenti li jistgħu jkunu rilevanti għad-deċiżjoni. Il-kontribwenti u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni, evidenza jew dokumenti meta jintalbu mill-Kummissjoni Konsultattiva jew mill-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru jistgħu jirrifjutaw li jagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni Konsultattiva fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim għandha tagħti l-opinjoni tagħha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha tkun ġiet stabbilita.
1.  Il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim għandha tagħti l-opinjoni tagħha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data li fiha tkun ġiet stabbilita.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2
2.  Meta jkunu qegħdin ifasslu l-opinjoni tagħhom, il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim għandhom jikkunsidraw ir-regoli nazzjonali u t-trattati kontra t-tassazzjoni doppja applikabbli. Fin-nuqqas ta' trattat kontra t-tassazzjoni doppja jew ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati, il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, meta jkunu qegħdin ifasslu l-opinjoni tagħhom, jistgħu jirreferu għall-prattika internazzjonali fi kwistjonijiet tat-taxxa bħall-aħħar Mudell ta' Konvenzjoni dwar it-Taxxa tal-OECD.
2.  Meta jkunu qegħdin ifasslu l-opinjoni tagħhom, il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim għandhom jikkunsidraw ir-regoli nazzjonali u t-trattati kontra t-tassazzjoni doppja applikabbli. Fin-nuqqas ta' trattat kontra t-tassazzjoni doppja jew ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati, il-Kummissjoni Konsultattiva jew il-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, meta jkunu qegħdin ifasslu l-opinjoni tagħhom, jistgħu jirreferu għall-prattika internazzjonali fi kwistjonijiet tat-taxxa bħall-aħħar Mudell ta' Konvenzjoni dwar it-Taxxa tal-OECD u l-aktar Konvenzjoni Mudell reċenti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tassazzjoni.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1
1.  Fi żmien sitt xhur min-notifika tal-opinjoni tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu dwar l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja.
1.  Fi żmien tliet xhur min-notifika tal-opinjoni tal-Kummissjoni Konsultattiva jew tal-Kummissjoni għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu dwar l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-deċiżjoni finali li telimina t-tassazzjoni doppja tiġi trażmessa minn kull awtorità kompetenti lill-kontribwenti fi żmien tletin jum kalendarju mill-adozzjoni tagħha. Meta ma jiġix innotifikat bid-deċiżjoni fi żmien il-perjodu ta' tletin jum kalendarju, il-kontribwent jista' jappella fl-Istat Membru ta' residenza jew ta' stabbiliment tiegħu skont ir-regoli nazzjonali.
3.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li d-deċiżjoni finali li telimina t-tassazzjoni doppja tiġi trażmessa minn kull awtorità kompetenti lill-kontribwenti fi żmien tletin jum kalendarju mill-adozzjoni tagħha. Meta kontribwent ma jiġix innotifikat b'dik id-deċiżjoni fi żmien il-perjodu ta' tletin jum, dak il-kontribwent jista' jappella fl-Istat Membru ta' residenza jew ta' stabbiliment tiegħu skont ir-regoli nazzjonali.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  Is-sottomissjoni tat-tilwima għall-proċedura ta' ftehim reċiproku jew għall-proċedura ta' soluzzjoni tat-tilwim ma għandhiex twaqqaf Stat Membru milli jibda jew ikompli proċedimenti ġudizzjarji jew proċedimenti għal penali amministrattivi u kriminali fir-rigward tal-istess kwistjonijiet.
2.  Is-sottomissjoni tat-tilwima għall-proċedura ta' ftehim reċiproku jew għall-proċedura ta' soluzzjoni tat-tilwim għanda twaqqaf Stat Membru milli jibda jew ikompli proċedimenti ġudizzjarji jew proċedimenti għal penali amministrattivi u kriminali fir-rigward tal-istess kwistjonijiet.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a
(a)  is-sitt xhur imsemmija fl-Artikolu 3(5);
(a)  it-tliet xhur imsemmija fl-Artikolu 3(5);
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b
(b)  is-sentejn imsemmija fl-Artikolu 4(1);
(b)  is-sena msemmija fl-Artikolu 4(1);
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 6
6.  B'deroga mill-Artikolu 6, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiċħdu l-aċċess għall-proċedura ta' soluzzjoni tat-tilwim f'każijiet ta' frodi tat-taxxa, inadempjenza volontarja jew negliġenza gravi.
6.  B'deroga mill-Artikolu 6, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiċħdu l-aċċess għall-proċedura ta' soluzzjoni tat-tilwim f'każijiet ta' frodi tat-taxxa stabbiliti minn sentenza legalment valida fi proċeduri kriminali jew amministrattivi, inadempjenza volontarja jew negliġenza gravi fl-istess kwistjoni.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2
2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw id-deċiżjoni finali msemmija fl-Artikolu 14 soġġett għall-kunsens ta' kull wieħed mill-kontribwenti kkonċernati.
2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw id-deċiżjoni finali msemmija fl-Artikolu 14 b'mod komplet. Madankollu, f'każ li wieħed mill-kontribwenti jilmenta li xi punti speċifiċi fid-deċiżjoni huma informazzjoni sensittiva kummerċjali, industrijali jew professjonali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw dawn l-argumenti u għandhom jippubblikaw kemm jistgħu mid-deċiżjoni filwaqt li jħassru l-partijiet sensittivi. Filwaqt li jħarsu d-drittijiet kostituzzjonali tal-kontribwenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni, li l-pubblikazzjoni tagħha tkun se tiżvela b'mod ċar u evidenti informazzjoni sensittiva industrijali u kummerċjali lill-kompetituri, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw l-akbar trasparenza possibbli permezz tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni finali.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Meta kontribwent ma jagħtix il-kunsens tiegħu għall-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni finali fl-intier tagħha, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw astratt tad-deċiżjoni finali b'deskrizzjoni tal-kwistjoni u s-suġġett, id-data, il-perjodi tat-taxxa involuti, il-bażi legali, is-settur tal-industrija u deskrizzjoni fil-qosor tal-eżitu finali.
imħassar
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi formoli standard għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2).
4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi formoli standard għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2).
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5
5.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata skont il-paragrafu 3.
5.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata skont il-paragrafu 3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli f'format ta' dejta użat komunement fuq paġna web amministrata b'mod ċentrali.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli onlajn u żżomm aġġornata l-lista tal-persuni indipendenti ta' reputazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(4), u tindika liema minn dawk il-persuni jistgħu jinħatru bħala president. Dik il-lista għandha tinkludi biss l-ismijiet ta' dawk il-persuni.
1.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli onlajn f'format ta' dejta miftuħa u żżomm aġġornata l-lista tal-persuni indipendenti ta' reputazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(4), u tindika liema minn dawk il-persuni jistgħu jinħatru bħala president. Dik il-lista għandha tinkludi l-ismijiet, l-affiljazzjonijiet u l-curriculum vitae ta' dawk il-persuni u l-informazzjoni relatata mal-kwalifiki u l-esperjenza prattika tagħhom, akkumpanjata minn dikjarazzjonijiet rigward kwalunkwe kunflitt ta' interess.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 21a (ġdid)
Artikolu 21a
Reviżjoni
Sa ... [tliet snin wara d-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha, abbażi ta' konsultazzjoni pubblika u fid-dawl tad-diskussjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti, twettaq reviżjoni tal-applikazzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha wkoll tanalizza jekk Kumitat Konsultattiv ta' natura permanenti ("Kummissjoni Konsultattiva Permanenti") jżidx l-effettività u l-effiċjenza tal-proċeduri ta' riżoluzzjoni tat-tilwim.
Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluż, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva ta' emenda.
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Anness I – taqsima 5 – linja 2a (ġdid)
Gewerbesteuer
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Anness I – taqsima 12 – linja 2a (ġdid)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0408.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0310.
(3) ĠU L 225, 20.8.1990, p. 10.

Avviż legali - Politika tal-privatezza