Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2132(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0503/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0503/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0318

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 48k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Διορισμός του Simon Busuttil στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
P8_TA(2017)0318B8-0503/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2132(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (B8-0503/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Simon Busuttil πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ·

1.  προτείνει το διορισμό του Simon Busuttil στην επιτροπή·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου