Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2017

Внесени текстове :

A8-0256/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0320

Приети текстове
PDF 450kWORD 47k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ***
P8_TA(2017)0320A8-0256/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12146/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (12147/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0129/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0256/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Исландия.

Правна информация - Политика за поверителност