Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0293(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0256/2017

Ingediende teksten :

A8-0256/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0320

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 46k
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg
Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten ***
P8_TA(2017)0320A8-0256/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12146/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12147/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0129/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0256/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en IJsland.

Juridische mededeling - Privacybeleid