Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2017

Keskustelut :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0326

Hyväksytyt tekstit
PDF 248kWORD 45k
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0589),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0378/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. tammikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. kesäkuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0181/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 125, 21.4.2017, s. 69.
(2)EUVL C 207, 30.6.2017, s. 87.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
P8_TC1-COD(2016)0287

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/1953.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio katsovat, että WiFi4EU-aloitteen olisi oltava vaikutukseltaan ja skaalautuvuudeltaan merkityksellinen. Sen vuoksi ne toteavat, että jos Verkkojen Eurooppa -välineen täytäntöönpanoon televiestintäalalla varattujen määrärahojen lisäys 25 000 000 eurosta 50 000 000 euroon ei toteudu täysimääräisesti, komissio voisi esittää näiden määrärahojen uudelleen kohdentamista, jotta voidaan edistää paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen 120 000 000 euron suuruisen kokonaisrahoituksen toteutumista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö