Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0181/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0181/2017

Viták :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Szavazatok :

PV 12/09/2017 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0326

Elfogadott szövegek
PDF 258kWORD 43k
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg
Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0589),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0378/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2017. február 8-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0181/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 125., 2017.4.21., 69. o.
(2) HL C 207., 2017.6.30., 87. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0287

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1953 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a „WiFi4EU” kezdeményezésnek méretezhetőnek kell lennie, és érdemi hatást kell gyakorolnia. E célból megállapítják, hogy amennyiben a CEF-nek a távközlési ágazatban való végrehajtására szánt pénzügyi keret 25 000 000 EUR-ról 50 000 000 EUR-ra történő emelése nem biztosítható teljes egészében, a Tanács az internetkapcsolat helyi közösségekben való előmozdításának megkönnyítése érdekében javaslatot tehet az említett pénzügyi kereten belüli átcsoportosításokra 120 000 000 EUR összegben.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat