Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0287(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2017

Texte depuse :

A8-0181/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0326

Texte adoptate
PDF 403kWORD 50k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0589),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0378/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0181/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 125, 21.4.2017, p. 69.
(2) JO C 207, 30.6.2017, p. 87.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale
P8_TC1-COD(2016)0287

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1953.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că inițiativa WiFi4EU ar trebui să aibă un impact puternic și să poată fi adaptată. În acest sens, acestea remarcă faptul că, în cazul în care majorarea sumei destinate pachetului financiar pentru punerea în aplicare a Mecanismului pentru Interconectarea Europei din sectorul telecomunicațiilor de la 25 000 000 EUR la 50 000 000 EUR nu poate fi asigurată în totalitate, Comisia ar putea să propună realocări în cadrul pachetului respectiv pentru a facilita finanțarea deplină a sumei de 120 000 000 EUR destinate promovării conectivității la internet în comunitățile locale.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate