Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0030(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0310/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0310/2016

Rasprave :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0327

Usvojeni tekstovi
PDF 327kWORD 54k
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg
Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. rujna 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0052),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0035/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja austrijskog Saveznog vijeća i bugarske Nacionalne skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. rujna 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 10. svibnja 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za regionalni razvoj (A8-0310/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)SL C 487, 28.12.2016., str. 70.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/1938).)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije u vezi s člankom 16. Uredbe

Komisija pozdravlja mehanizme suradnje utvrđene u članku 16. predložene Uredbe. kao važan alat za jamčenje dosljednosti planova prevencije i interventnih planova s ugovornim strankama Energetske zajednice.

Komisija naglašava važnost učinkovitog osiguravanja da ugovorne stranke Energetske zajednice ne poduzimaju mjere koje bi mogle nepovoljno utjecati na stanje sigurnosti opskrbe u EU-u i njegovim državama članicama i obrnuto.

U tom će smislu Komisija, ne dovodeći u pitanje svoj početni prijedlog od 16. veljače 2016., u dogledno vrijeme razmotriti predlaganje Vijeću preporuke u okviru članka 218. UFEU-a za pregovore o izmjenama Ugovora o Energetskoj zajednici s ciljem uspostave primjerenog pravnog okvira i mehanizama kojima bi se omogućila primjena određenih odredbi te uredbe i ostalih relevantnih dijelova pravne stečevine EU-a u području energetike između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i ugovornih stranaka Energetske zajednice s druge strane, u cilju učinkovite provedbe okvira za povećanu sigurnost opskrbe plinom.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti