Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0030(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0310/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0310/2016

Viták :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Szavazatok :

PV 12/09/2017 - 7.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0327

Elfogadott szövegek
PDF 258kWORD 52k
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg
A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0052),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0035/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák Szövetségi Tanács és a bolgár parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 22-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. május 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0310/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 487., 2016.12.28., 70. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0030

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1938 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a rendelet 16. cikkével kapcsolatban

A Bizottság üdvözli a rendeletjavaslat 16. cikkében meghatározott együttműködési mechanizmusokat, amelyek fontos eszközként szolgálnak az Energiaközösség szerződő feleinek megelőző intézkedéseivel és vészhelyzeti terveivel való összhang biztosításához.

A Bizottság fontosnak tartja biztosítani, hogy az Energiaközösség szerződő felei ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik az EU-ban és tagállamaiban az ellátásbiztonság helyzetét, és viszont.

Ezért a Bizottság – 2016. február 16-i eredeti javaslatának sérelme nélkül – kellő időben javaslatot fog tenni a Tanácsnak az EUMSZ 218. cikke szerinti, az Energiaközösségről szóló szerződés módosítására irányuló tárgyalásokra vonatkozó ajánlásra azzal a céllal, hogy olyan megfelelő jogi keret és mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik a rendelet kiválasztott rendelkezéseinek és az energia területére vonatkozó uniós vívmányok más vonatkozó részeinek egyrészről az EU és tagállamai, másrészről az Energiaközösség szerződő felei közötti alkalmazását annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a földgázellátás biztonságával kapcsolatos megerősített keret hatékony végrehajtását.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat