Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0030(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0310/2016

Predložena besedila :

A8-0310/2016

Razprave :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0327

Sprejeta besedila
PDF 328kWORD 59k
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg
Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0052),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0035/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki sta jih v okviru Protokola št. 2 predložila avstrijski zvezni svet in bolgarski parlament in v katerih trdita, da se predlog zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. septembra 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 10. maja 2017, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A8-0310/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  je seznanjen z izjavo komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 487, 28.12.2016, str. 70.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010
P8_TC1-COD(2016)0030

(Ker je bil dosežen dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta ustreza končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/1938.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE GLEDE ČLENA 16 UREDBE

Komisija pozdravlja mehanizme za sodelovanje iz člena 16 predlagane uredbe kot pomembno orodje za zagotavljanje doslednosti preventivnih načrtov ukrepov in načrtov za izredne razmere držav članic z načrti pogodbenic Energetske skupnosti.

Komisija poudarja, da je pomembno učinkovito zagotoviti, da pogodbenice Energetske skupnosti ne uvedejo nobenih ukrepov, ki bi lahko negativno vplivali na zanesljivost oskrbe z energijo v EU in njenih državah članicah ter obratno.

V zvezi s tem bo Komisija brez poseganja v svoj prvotni predlog z dne 16. februarja 2016 proučila možnost, da bi Svetu pravočasno predlagala priporočilo v skladu s členom 218 PDEU za pogajanja o spremembah Pogodbe o ustanovitvi Energetske skupnosti, da bi se med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter pogodbenicami Energetske skupnosti na drugi vzpostavili ustrezen pravni okvir in mehanizmi za uporabo izbranih določb Uredbe in drugih ustreznih delov pravnega reda na področju energije ter s tem zagotovilo učinkovito izvajanje okrepljenega okvira za zanesljivost oskrbe s plinom.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov