Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2712(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0499/2017

Testi mressqa :

B8-0499/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/09/2017 - 7.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0328

Testi adottati
PDF 265kWORD 45k
It-Tlieta, 12 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2017 dwar il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (2017/2712(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-ftehim tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kaċċa għall-Balieni (IWC) dwar limiti żero għall-qbid fuq il-kaċċa kummerċjali għall-balieni, li daħal fis-seħħ fl-1986 ("il-moratorju"),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2016-3 tal-IWC dwar iċ-ċetaċji u l-kontribut tagħhom għat-tħaddim tal-ekosistema,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2014-2 tal-IWC dwar iċ-ċetaċji li jpassu ħafna,

–  wara li kkunsidra l-Miri tal-Bijodiversità ta' Aichi, miftiehma fil-qafas tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Diversità Bijoloġika,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006(2) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 791/2012 tat-23 ta' Awwissu 2012(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 tat-23 ta' Awwissu 2012 li jistipula regoli għat-tfassil ta' permessi, ċertifikati u dokumenti oħrajn ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Settembru 2016 dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-17 -il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES)(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-azzjoni Komunitarja rigward il-kaċċa għall-balieni(6),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta' Organiżmi Selvaġġi tal-2016,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fl-1982 il-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kaċċa għall-Balieni (IWC) introduċiet moratorju fuq il-kaċċa kummerċjali kollha għall-balieni, li daħal fis-seħħ fl-1986 u li għadu fis-seħħ sal-lum, sabiex tipproteġi l-ispeċijiet u l-popolazzjonijiet mill-estinzjoni u tippermettilhom jirkupraw;

B.  billi n-Norveġja, minkejja din il-projbizzjoni internazzjonali, baqgħet għaddejja bl-attivitajiet tagħha ta' kaċċa għall-balieni, u fl-1993 reġgħet fetħet għalkollox il-kaċċa kummerċjali għall-balieni bit-tressiq ta' oġġezzjoni formali għall-moratorju u bir-reġistrazzjoni u ż-żamma ta' riżervi dwar il-klassifikazzjoni tas-CITES;

C.  billi n-Norveġja saret parti kontraenti tas-CITES fid-19 ta' Diċembru 1979, u b'hekk kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi li qablu li jkunu marbutin b'din il-konvenzjoni;

D.  billi, skont xi mezzi tax-xandir, madwar 90 % tal-balieni maqtula min-Norveġja huma nisa, il-biċċa l-kbira minnhom waqt it-tqala, minħabba r-reattività inqas veloċi tagħhom;

E.  billi, minn meta daħal fis-seħħ il-moratorju fl-1986, in-Norveġja qatlet aktar minn 13 000 baliena(7);

F.  billi l-kaċċa għall-balieni tikkawża tbatija enormi lill-annimali individwali, u dan jhedded kemm l-istrutturi soċjali kumplessi ta' dawn il-mammiferi intelliġenti u kemm l-istatus ta' konservazzjoni tal-popolazzjonijiet tal-balieni b'mod ġenerali;

G.  billi l-ispeċijiet kollha tal-balieni kbar huma elenkati fl-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97, u dan jirrifletti l-fatt li huma mhedda bl-estinzjoni u li kwalunkwe livell ta' kummerċ jipperikola s-sopravivenza tal-ispeċijiet; billi l-Artikolu 8(1) ta' dak ir-regolament jipprojbixxi x-xiri, l-offerta għax-xiri, l-akkwist għal skopijiet kummerċjali, il-wiri fil-pubbliku għal skopijiet kummerċjali, l-użu għall-qligħ u l-bejgħ kummerċjali, iż-żamma għall-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew it-trasport għall-bejgħ ta' eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness A;

H.  billi hemm evidenza xjentifika dejjem akbar li tissuġġerixxi li l-balieni jsaħħu l-produttività tal-ekosistema u jistgħu jiżvolġu rwol fir-regolamentazzjoni tal-livelli atmosferiċi ta' CO2;

I.  billi n-Norveġja tistabbilixxi unilateralment il-limiti tal-qabdiet tagħha stess; billi għall-istaġun tal-kaċċa għall-balieni tal-2017, in-Norveġja żiedet il-kwota tal-balenottera żgħira għal 999 (minn 880 fl-2016);

J.  billi l-esportazzjoni tal-laħam tal-baliena min-naħa tan-Norveġja żdiedet f'daqqa f'dawn l-aħħar snin; billi parti mil-laħam esportat jgħaddi mill-portijiet tal-UE;

K.  billi nstab li, f'Ottubru 2016 biss, ġew esportati 2 948 kg ta' prodotti tal-laħam tal-baliena Norveġiżi, u li dawn għaddew minn, tal-inqas, tliet portijiet tal-UE(8);

L.  billi t-tranżitu tal-laħam tal-baliena mill-portijiet tal-UE huwa awtorizzat, basta l-konsenji jkunu akkumpanjati minn dokumentazzjoni CITES valida f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97;

M.  billi l-objettiv primarju tas-CITES huwa l-protezzjoni tal-bijodiversità, u b'mod partikolari l-konservazzjoni tal-ispeċijiet; billi d-Direttiva tal-UE dwar il-Ħabitats, li tiddefinixxi l-pożizzjoni Komunitarja rigward il-balieni (u d-dniefel), ma tippermettix li l-kaċċa kummerċjali għall-balieni tkompli, u dan għall-ebda stokk ta' balieni fl-ibħra tal-UE;

N.  billi n-Norveġja hija assoċjata mill-qrib mal-Unjoni u mal-politika tagħha permezz tas-sħubija tagħha fiż-Żona Ekonomika Ewropea; billi dan iggarantixxa li l-popli u l-gvernijiet tan-Norveġja u tal-UE jżommu rabtiet kulturali qawwijin, relazzjoni kummerċjali b'saħħitha u impenn lejn il-konservazzjoni;

1.  Jistieden lin-Norveġja twaqqaf l-operazzjonijiet kollha ta' kaċċa kummerċjali għall-balieni u tirrispetta l-moratorju tal-IWC;

2.  Jistieden lin-Norveġja tirtira r-riżervi tagħha dwar il-klassifikazzjoni ta' speċijiet kbar ta' balieni fl-Appendiċi I tas-CITES u twaqqaf kull kummerċ ta' laħam u prodotti tal-baliena;

3.  Jiddispjaċih li n-Norveġja qed tissussidja l-industrija tal-balieni u tippromwovi l-konsum u l-użu ta' prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa għall-balieni; iħeġġeġ lin-Norveġja twaqqaf dawn is-sussidji;

4.  Jappoġġja bil-qawwa t-tkomplija tal-moratorju globali fuq il-kaċċa kummerċjali għall-balieni u projbizzjoni fuq il-kummerċ internazzjonali tal-prodotti tal-baliena;

5.  Jinnota li l-Istati Membri ffirmaw il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta' Organiżmi Selvaġġi; ifakkar l-azzjoni 9 ta' dan il-pjan, li tistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw strateġiji biex titjieb il-konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar l-organiżmi selvaġġi fil-livell nazzjonali;

6.  Jiddispjaċih li waqt id-dibattitu li għamel il-Parlament fis-sessjoni plenarja tas-6 ta' Lulju 2017, il-Kummissjoni ma kinitx kapaċi jew lesta li tipprovdi statistika lill-Parlament dwar il-konsenji ta' laħam tal-baliena li għaddew mill-portijiet tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiġbor u tipprovdi l-istatistika meħtieġa;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-possibbiltajiet kollha biex tiżgura li l-laħam tal-baliena ma jitħalliex jgħaddi aktar mill-portijiet tal-UE, anke billi tirrakkomanda projbizzjoni fuq tranżiti bħal dawn bħala miżura eċċezzjonali;

8.  Jiddispjaċih li s'issa n-Norveġja għadha ma reġgħetx lura mid-deċiżjoni tagħha, minkejja l-ħidma diplomatika li għaddejja – u dik tal-passat – kif ukoll il-protesti internazzjonali mifruxa; jistieden lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Kunsill jużaw il-kanali bilaterali u multilaterali biex iħeġġu lin-Norveġja twaqqaf il-kaċċa kummerċjali kollha għall-balieni;

9.  Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex, fil-laqgħat li jmiss tal-IWC-67, jieħdu approċċ komuni għall-kaċċa għall-balieni li jkun, tal-inqas, prekawzjonarju daqs il-pożizzjoni komuni attwali, u jimpenjaw ruħhom ma' pajjiżi terzi sabiex jinkiseb appoġġ maġġoritarju għall-ħolqien ta' santwarji tal-balieni;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u l-Parlament tan-Norveġja.

(1) ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
(2) ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1.
(3) ĠU L 242, 7.9.2012, p. 1.
(4) ĠU L 242, 7.9.2012, p. 13.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0356.
(6) ĠU C 76E, 25.3.2010, p. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire

Avviż legali - Politika tal-privatezza