Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0499/2017

Texte depuse :

B8-0499/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0328

Texte adoptate
PDF 260kWORD 51k
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
Vânătoarea de balene în Norvegia
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene (IWC) privind limitele de captură zero pentru vânarea balenelor în scopuri comerciale, care a intrat în vigoare în 1986 („moratoriul”),

–  având în vedere Rezoluția IWC 2016-3 referitoare la cetacee și la contribuția acestora la funcționarea ecosistemului,

–  având în vedere Rezoluția IWC 2014-2 referitoare la cetaceele care migrează pe distanțe mari,

–  având în vedere obiectivele în materie de biodiversitate stabilite la Aichi în temeiul Convenției internaționale privind biodiversitatea,

–  având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006(2) și Regulamentul (UE) nr. 791/2012 al Comisiei din 23 august 2012(3),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2016 referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de a 17-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES)(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 privind acțiunile comunitare în domeniul vânătorii de balene(6),

–  având în vedere Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice din 2016,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind vânătoarea de balene în Norvegia (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC) a instituit, în anul 1982, un moratoriu privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, care a intrat în vigoare în 1986 și care este încă în vigoare, în vederea protejării de la dispariție a anumitor specii și populații și pentru a permite refacerea lor;

B.  întrucât Norvegia, în pofida acestei interdicții internaționale, a continuat vânătoarea de balene, iar în 1993 a reluat în totalitate vânătoarea de balene în scopuri comerciale, folosindu-se de o obiecție formală la moratoriu, precum și introducând și menținând rezerve cu privire la speciile înscrise în CITES;

C.  întrucât Norvegia a devenit parte la CITES la 19 decembrie 1979, fiind una dintre primele țări care s-a angajat să respecte convenția menționată;

D.  întrucât, potrivit unor surse din mass-media, se estimează că aproximativ 90 % din balenele ucise în Norvegia sunt femele, în cea mai mare parte gestante, deoarece acestea au o viteză de reacție mai redusă;

E.  întrucât în Norvegia au fost ucise peste 13 000 de balene de la intrarea în vigoare a moratoriului în 1986(7);

F.  întrucât vânătoarea de balene provoacă suferință accentuată animalelor la nivel individual, punând în pericol atât structurile sociale complexe ale acestor mamifere inteligente, cât și starea de conservare a populațiilor de balene în ansamblu;

G.  întrucât toate speciile de balene mari sunt cuprinse în lista din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului, ceea ce reflectă faptul că acestea sunt amenințate cu dispariția și că orice nivel al activităților de comercializare ar putea compromite supraviețuirea speciei; întrucât la articolul 8 alineatul (1) din regulament respectiv se interzic cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziția în scopuri comerciale, expunerea publică în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ și vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare sau transportul pentru vânzare al exemplarelor din speciile incluse în anexa A;

H.  întrucât există dovezi științifice tot mai numeroase că balenele contribuie la creșterea productivității ecosistemelor și că pot juca un rol în reglementarea nivelurilor de CO2 din atmosferă;

I.  întrucât Norvegia își stabilește unilateral propriile limite de captură; întrucât pentru sezonul 2017 de vânătoare de balene, Norvegia și-a majorat cota pentru balena știucă la 999 (de la 880 în 2016);

J.  întrucât exporturile de carne de balenă ale Norvegiei au crescut considerabil în ultimii ani; întrucât o parte dintre aceste exporturi sunt expediate prin porturi ale UE;

K.  întrucât s-a constatat că, doar în luna octombrie a anului 2016, 2 948 kg de produse norvegiene derivate din balenă au fost exportate către Japonia, tranzitând cel puțin trei porturi ale UE(8);

L.  întrucât tranzitul cărnii de balenă prin porturile UE este permis, cu condiția ca transportul să fie însoțit de documente CITES valabile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului;

M.  întrucât obiectivul principal al CITES este protecția biodiversității și, în special, conservarea speciilor; întrucât Directiva UE privind habitatele, care definește poziția Uniunii în ceea ce privește balenele (și delfinii), nu permite reluarea vânătorii de balene în scopuri comerciale în cazul niciunuia dintre stocurile de balene din apele UE;

N.  întrucât Norvegia este asociată îndeaproape cu Uniunea Europeană și cu politicile acesteia prin aderarea sa la Spațiul Economic European; întrucât aceasta a contribuit la menținerea unor puternice legături culturale între popoarele și guvernele Norvegiei, respectiv ale UE, precum și a unei relații comerciale corecte și a unui angajament solid față de conservare,

1.  invită Norvegia să își înceteze toate activitățile de vânare a balenelor în scopuri comerciale și să respecte moratoriul IWC;

2.  invită Norvegia să își retragă rezervele cu privire la listele din anexa I la CITES privind speciile de balene mari și să înceteze orice formă de comerț cu carnea de balenă și cu produse derivate din balenă;

3.  regretă faptul că Norvegia subvenționează industria produselor din balenă și că promovează consumul și utilizarea de produse rezultate din vânătoarea de balene; îndeamnă Norvegia să elimine aceste subvenții;

4.  sprijină ferm menținerea moratoriului mondial privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, precum și interzicerea comerțului internațional cu produse derivate din balenă;

5.  ia act de faptul că statele membre au semnat Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice; reamintește acțiunea 9 din planul menționat, care invită statele membre și Comisia să elaboreze strategii pentru a îmbunătăți respectarea legislației UE existente la nivel național privind speciile sălbatice;

6.  regretă că la dezbaterea care a avut loc în plenul Parlamentului European la 6 iulie 2017, Comisia nu a fost în măsură sau nu a dorit să furnizeze Parlamentului date privind transporturile de carne de balenă care au tranzitat porturile UE; îndeamnă Comisia să colecteze și să furnizeze datele necesare;

7.  invită Comisia să analizeze toate modalitățile posibile de a se asigura că nu va mai fi legal ca transporturile de carne de balenă să tranziteze porturile UE, inclusiv prin recomandarea unei interdicții a acestor tranzituri ca măsură excepțională;

8.  regretă faptul că, până în prezent, Norvegia nu și-a reconsiderat decizia, în ciuda reacțiilor diplomatice trecute și prezente și a protestelor internaționale de amploare; invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Consiliul să utilizeze canale bilaterale și multilaterale pentru a îndemna Norvegia să suspende toate acțiunile de vânătoare de balene în scopuri comerciale;

9.  îndeamnă Consiliul și Comisia, cu ocazia viitoarei reuniuni a IWC-67, să adopte o abordare comună în ceea ce privește vânătoarea de balene, care să fie cel puțin la fel precaută ca și poziția actuală comună și să colaboreze cu țări terțe pentru a obține sprijinul majorității pentru crearea unor sanctuare pentru balene;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Norvegiei.

(1) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(2) JO L 166, 19.6.2006, p. 1.
(3) JO L 242, 7.9.2012, p. 1.
(4) JO L 242, 7.9.2012, p. 13.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2016)0356.
(6) JO C 76 E, 25.3.2010, p. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire

Aviz juridic - Politica de confidențialitate