Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2743(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0496/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0496/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0331

Usvojeni tekstovi
PDF 242kWORD 44k
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt:sredstva u okviru izravnog upravljanja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 12. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)03881),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 1. rujna 2017. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ribarstvo predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 5. rujna 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(1), a posebno njezin članak 14. stavak 4. i članak 126. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ(2),

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 12. rujna 2017.,

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 149, 20.5.2014., str. 1.
(2) SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti