Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2743(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0496/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0496/2017

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0331

Elfogadott szövegek
PDF 245kWORD 42k
2017. szeptember 13., Szerda - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló rendelettel szembeni kifogás mellőzése: a közvetlen irányítás keretébe tartozó források az Európai Tengerügyi és Halászati Alapban
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Az Európai Parlament határozata az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 12-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)03881),

–  tekintettel a Bizottság 2017. szeptember 1-jei levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Halászati Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. szeptember 5-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 14. cikke (4) bekezdésére és 126. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Halászati Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2017. szeptember 12-én járt le – nem érkezett kifogás,

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 149., 2014.5.20., 1. o.
(2) HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat