Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2743(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0496/2017

Texte depuse :

B8-0496/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0331

Texte adoptate
PDF 239kWORD 47k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: fondurile în cadrul gestiunii directe a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)03881),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 1 septembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 5 septembrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(1), în special articolele 14 alineatul (4) și 126 alineatul (5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 12 septembrie 2017,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 149, 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate