Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0036(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2017

Внесени текстове :

A8-0260/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0332

Приети текстове
PDF 474kWORD 46k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) ***
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки и Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово(1) относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство (15654/2016 - C8‑0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (15654/2016),

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета за подписването и временното прилагане на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки и Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово(2) относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство (08823/2/2006),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0098/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4, както и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0260/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния и Република Сърбия, както и на Временната административна мисия на ООН в Косово.

(1)* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(2)* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Правна информация - Политика за поверителност