Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0036(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0260/2017

Teksty złożone :

A8-0260/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0332

Teksty przyjęte
PDF 336kWORD 49k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Wielostronna umowa w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) ***
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie(1) w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15654/2016),

–  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie(2) w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (08823/2/2006),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody złożony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0098/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0260/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także Republice Albanii, Bośni i Hercegowinie, Republice Bułgarii, Republice Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Republice Islandii, Republice Macedonii, Republice Czarnogóry, Królestwu Norwegii, Rumunii, Republice Serbii i Tymczasowej Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.

(1)* Ta nazwa pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu i jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) i opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia niepodległości przez Kosowo.
(2)* Ta nazwa pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu i jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) i opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia niepodległości przez Kosowo.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności