Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0036(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2017

Predkladané texty :

A8-0260/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0332

Prijaté texty
PDF 250kWORD 44k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)***
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove(1) o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15654/2016),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a dočasnom uplatňovaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove(2) o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (08823/2/2006),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0098/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0260/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandskej republiky, Čiernohorskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Rumunska a Srbskej republiky a Dočasnej misii Organizácie Spojených národov v Kosove.

(1)* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
(2)* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia