Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0073(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0284/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0284/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0333

Elfogadott szövegek
PDF 244kWORD 42k
2017. szeptember 13., Szerda - Strasbourg
Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (08858/2017 – C8‑0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (08858/2017),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0179/2017),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8‑0284/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat