Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0073(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0284/2017

Teksty złożone :

A8-0284/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0333

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 47k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli *
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (08858/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0179/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0284/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności